Oudergroep ASS

Oudergroep ASS

Deze oudergroep is bedoeld voor ouders van kinderen die in behandeling/begeleiding zijn bij BOEI-Limburg vanwege een diagnose ASS of daaraan gerelateerde klachten zoals moeite met informatieverwerking, sociale interactie, moeite met plannen/organiseren en/of omgaan met veranderingen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders inzicht over verschillende aspecten en het vergroten van kennis van ASS in het algemeen. Samen bespreken we welke aspecten van toepassing zijn bij uw eigen kind. Er wordt stilgestaan bij het gedrag van uw kind en hoe u als ouder hiermee om kunt gaan.

De oudergroep biedt daarnaast de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. Vaak ervaren ouders dit als zeer waardevol.

De oudergroep ASS bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk anderhalf uur en wordt verzorgd door twee autismespecialisten. Voor ouders zelf, maar ook voor het proces in de groep, is het een meerwaarde als ouders alle bijeenkomsten bijwonen. Het is wenselijk dat beide ouders aan de oudergroep deelnemen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan gerust contact met ons op:

info@boei-limburg.nl – 077-352 38 83

Contact opnemen