Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Wij hanteren daarbij de Governancecode Zorg. De code is een instrument om bestuur en toezicht zo in te richten, dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

BOEI-Limburg is werkzaam in de Generalistische Basis Gezondheidszorg en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

BOEI-Limburg heeft als rechtsvorm een stichting. De stichting kent een driehoofdig bestuur. De raad van bestuur bestuurt de instelling onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de directeur Zorg.

BOEI-Limburg beschikt over een WTZI-instellingserkenning

De Raad van Bestuur bestaat uit:
De heer M.M.J. Steenhuis
De heer J.H.H. Verhalle

De leden van de Raad van Bestuur zijn tevens aandeelhouders van de BV BOEI-Limburg B.V. Het dagelijks bestuur van BOEI-Limburg is in handen van Lid RVB de heer M. Steenhuis en Directeur Zorg mevrouw M. Dijs (per 1 september 2019).

Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht. De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht BOEI-Limburg.
Jaarlijks brengen wij een jaarverslag uit:

De Raad van Toezicht van BOEI-Limburg bestaat uit:

De heer L.G.L.J.M. Peeters
Voorzitter –
Portefeuille zorginhoud en innovatie

De heer B.M.H. van de Langenberg
Vicevoorzitter – Portefeuille bedrijfsvoering en financiën

Mevrouw E.V.T.E. van der Woning
Lid – Portefeuille juridisch en sociaal maatschappelijk ondernemen