Onze behandelaren zijn, afhankelijk van hun functie, aangesloten bij één of meer van de volgende kwaliteitsregisters:

  • SKJ
  • NIP
  • NVO
  • BIG
  • VEN
  • NVRG

Daarnaast zijn we lid van de Nederlandse Verenging voor Autisme (NVA) en de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA).