BOEI-Limburg werkt aan de hand van een goedgekeurd professioneel kwaliteitsstatuut. Daarin staat hoe wij de integrale zorg voor de individuele cliënt hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners.

Het kwaliteitsstatuut is er om te borgen dat wij gepaste zorg leveren. Dat wil zeggen: de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgbehandelaar, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Klik hier voor het PDF van het Kwaliteitsstatuut.