Sterk

Bij autisme

Wat is autisme?

Autisme kent vele gezichten waardoor het vaak moeilijk te begrijpen is. Niet alleen voor mensen met autisme zelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Als je autisme hebt dan betekent dit dat je hersenen zich anders ontwikkelen en informatie op een andere manier verwerken dan bij mensen zonder autisme. Daardoor voelen en/of gedragen mensen met autisme zich anders. De omgeving ziet alleen het gedrag, maar begrijpt meestal niet waarom iemand met autisme doet wat hij doet.

Doordat het brein bij mensen met autisme anders werkt kan het soms zijn dat zij dingen extra goed kunnen. Ze kunnen zeer detailgericht, perfectionistisch, methodisch en vastberaden zijn Ze hebben vaak moeite met liegen of manipuleren en ze hebben behoefte aan voorspelbaarheid. Door hun gebrek aan flexibiliteit en hun onvermogen om subjectief te denken, respecteren ze regels, voldoen ze aan hun plicht en hebben ze hun eigen logica.

Eén van de belangrijkste kenmerken van mensen met autisme is dat zij doorgaans worstelen met communicatie en (sociale) relaties. Ze proberen zich aan te passen aan de omgeving en lopen hier vervolgens in vast. Dit levert frustratie, teleurstelling/verdriet of boosheid op. Een ander kenmerk is dat de zintuigelijke prikkelverwerking anders is (prikkels komen harder of zachter binnen) en dus ook het bijbehorende gedrag anders is. Hierdoor stuiten ze vaak op onbegrip van de omgeving. Een laatste belangrijk kenmerk is dat mensen met autisme het fijn vinden om steeds dezelfde dingen te doen en vaak specifieke interesses hebben waar ze veel tijd aan besteden en goed in zijn.

Omdat autisme bij ieder kind anders tot uiting komt, kan het zijn dat je sommige kenmerken maar een beetje herkent en andere kenmerken juist heel sterk. Veel mensen met autisme krijgen meer last van hun autisme als ze druk of gestrest zijn. Hun hoofd zit vol en kan hierdoor informatie niet goed verwerken. Wanneer je goed in je vel zit dan kan het zijn dat je minder last hebt van je autisme.

Autisme kan in combinatie met andere stoornissen voorkomen, dit wordt comorbiditeit genoemd. Voorbeelden van deze stoornissen zijn; angststoornis, slaapproblemen, hyperactiviteit of een leerstoornis zoals dyslexie. Ook kan er sprake zijn van een (lichte) verstandelijke beperking of een hoge intelligentie.

Zo helpen wij een kind met autisme

Kinderen met autisme hebben een relatief grotere kans om vast te lopen, als zij niet tijdig de juiste begeleiding krijgen. Wij helpen een jou om met je autisme en met je omgeving om te leren gaan, en andersom.

We informeren jou en je ouders over de diagnose en wat dit betekent voor jouw toekomst. In de intake bespreken we je hulpvraag, waarna een op maat gemaakt begeleidingstraject volgt. Daarnaast ondersteunen we in de opvoeding en begeleiden we het gezin en je netwerk in het omgaan met autisme.

Wij gaan uit van je belevingswereld, je behoeften en je oplossend vermogen. Samen doorlopen we allerlei dagelijkse situaties en zoeken we, naar hulpmiddelen en oplossingen om daar goed mee om te gaan. Iedereen bezit positieve of sterke eigenschappen. Tijdens de begeleiding gaan we ook daarmee aan de slag. We gaan ze ontdekken, oefenen en versterken. Door je sterke kanten te benadrukken ontwikkel je zelfvertrouwen, meer energie en positieve emotie. Daardoor neemt de stress af en voel je je beter.

Voor je ouders, broertjes en zusjes bieden we individuele- of groepstrainingen, waarin ze leren hoe ze het beste bij jou aan kunnen sluiten. Het doel is om jou beter te begrijpen en soepeler leren afstemmen op je behoeften. Hierdoor komt er meer rust in het gezin en kun jij je beter ontwikkelen.

Behalve jij en je gezin speelt ook de wijdere sociale omgeving een grote rol, zoals bijvoorbeeld de school of sportclubs. Het is van belang dat iedereen weet hoe ze bij jou aan kunnen sluiten. Ook dit hele proces ondersteunen we. Deze integrale aanpak is essentieel om niet alleen jezelf, maar ook je omgeving te helpen.

Ik heb alles wel op een rijtje, maar niet in de goede volgorde

Neem gerust contact met ons op!

Hulpprogramma’s:

Oudergroep ASS

Vanuit de behandeling/begeleiding vinden we het belangrijk dat ouders de kans krijgen om te leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen. Hiervoor bieden wij de oudergroep ASS aan.

Lees hier meer over