Over BOEI-Limburg

Onze missie, visie, werkwijze & ons team

Onze missie, visie, werkwijze & ons team

Organisatie

We zijn in 2013 gestart met BOEI-Limburg vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op goede geestelijke gezondheidszorg: cliëntvriendelijk, effectief, laagdrempelig en betaalbaar. Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders en gezinnen, waar de eigen kracht tijdelijk uit balans is. Wij helpen hen weer in balans te komen en versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen, zodat de kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Visie op zorg

Als uitgangspunt stellen we altijd het kind en zijn unieke zorgvraag centraal. We kijken naar zijn behoeften en zetten de hulp in die nodig is. In veel gevallen werken wij vanuit een systemische aanpak. Dat betekent dat we ons vrijwel nooit alleen richten op het kind of de jongere, maar dat wij de ouders, gezinsleden en school/werk actief bij de hulpverlening betrekken. Zo werken wij samen met en in de omgeving van het kind, gericht op snel herstel vanuit de visie van positieve gezondheid.

Wij willen fungeren als een tijdelijke springplank waarop kinderen en hun ouders kunnen landen met hun hulpvraag om vervolgens zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. Tijdens een traject bij BOEI-Limburg heeft de cliënt te maken met één vast aanspreekpunt, zodat ze zich vertrouwd voelt bij onze specialisten. We leveren zorg dichtbij en ook thuis, zonder schadelijke wachttijden.

We zijn flexibel en spelen in op persoonlijke wensen en behoeften. Zo kan BOEI-Limburg de meeste optimale en passende zorg bieden aan kind, gezin en scholen. Met als doel een voorspoedig herstel!

Wij vinden het belangrijk dat elk kind uniek kan zijn, zich positief ontwikkelt, meetelt en mee kan doen. Maar soms loopt het niet zo lekker en is er hulp nodig. Die kunnen wij bieden.

Wij hebben een breed aanbod & zijn gespecialiseerd in:

We zijn er ook voor de zeer jonge doelgroep en kinderen met hechtingsproblematiek.

Ernstige psychiatrische aandoeningen, verslavingsproblemen en zorgvragen die crisisgevoelig zijn en waarbij de veiligheid in het geding is, verwijzen we graag door naar onze collega’s in de SGGZ.

Hier staan we als organisatie voor:

Wij gaan uit van het hele plaatje. We betrekken ouders, gezin, school en vrije tijd waar nodig. EN Voorkomen is beter dan genezen dus ook preventie zien wij als onze taak.

 • De gedachte dat ieder kind en zijn situatie uniek is, is voor ons leidend

 • Wij spelen flexibel en snel in op de persoonlijke hulpvraag

 • Onze inzet is gericht op een spoedig herstel

 • Wij helpen dichtbij, ook thuis, want kinderen horen in hun eigen omgeving

 • Wij gaan uit van het hele plaatje; we betrekken ouders, gezin, school en vrije tijd waar nodig

 • Wij zijn klantvriendelijk en laagdrempelig

 • Je hebt te maken met één vertrouwd contactpersoon

 • Onze zorg moet betaalbaar zijn, zodat die ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar blijft

 • Ons uitgangspunt is positieve gezondheid

 • Voorkomen is beter dan genezen, ook preventie zien wij als onze taak

Hier staan we als organisatie voor:

Wij gaan uit van het hele plaatje. We betrekken ouders, gezin, school en vrije tijd waar nodig.

 • De gedachte dat ieder kind en zijn situatie uniek is, is voor ons leidend

 • Onze inzet is gericht op een spoedig herstel

 • Je hebt te maken met één vertrouwd contactpersoon

 • Ons uitgangspunt is positieve gezondheid

 • Wij gaan uit van het hele plaatje; we betrekken ouders, gezin, school en vrije tijd waar nodig

 • Wij spelen flexibel en snel in op de persoonlijke hulpvraag

 • Wij helpen dichtbij, ook thuis, want kinderen horen in hun eigen omgeving

 • Wij zijn klantvriendelijk en laagdrempelig

 • Voorkomen is beter dan genezen, ook preventie zien wij als onze taak

 • Onze zorg moet betaalbaar zijn, zodat die ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar blijft

Team

Onze medewerkers maken het verschil. Zij zijn allen flexibele en deskundige professionals, die stevig in hun schoenen staan. Deze gekwalificeerde behandelaars hebben elk hun eigen kennis, vaardigheden en kwaliteiten. Ze werken samen en zetten in wat nodig is om snel tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Afhankelijk van de situatie betrekken ze de school, de sportclub of anderen uit de directe omgeving. Waar nodig werken ze samen met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, artsen of gemeenten. Als een andere partij nodig is om snel en effectief de optimale hulp te kunnen bieden, dan gaan ze daar ook mee aan de slag. Zo bieden ze samen de beste kwaliteit zorg aan onze cliënten.

Onze medewerkers maken BOEI-Limburg tot een succes!

Bekijk ons team

Kennis en kwaliteit

Kennis en ontwikkeling hebben wij hoog in het vaandel staan. Zo volgen we de actuele ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, opgroeien en opvoeden. Waar nodig vernieuwen wij ons aanbod naar nieuwe en bewezen inzichten. Ook delen we kennis en ervaring met andere zorginstellingen en verwijzers in de sociale basis. We stimuleren onze teamleden voortdurend om hun kennis uit te breiden of te verdiepen.

Werken bij

Onze medewerkers hebben allemaal de passie om kinderen en hun gezinnen te helpen. Zij stellen de cliënt centraal binnen hun dienstverlening, wij stellen de medewerker centraal binnen onze organisatie. Dat maakt BOEI-Limburg een organisatie waar mensen graag (blijven) werken. Er is weinig verloop, een laag ziekteverzuim en we kunnen vacatures snel invullen. Wij ondersteunen onze medewerkers waar mogelijk in hun werk door middel van opleiding, werkbegeleiding, intervisie/supervisie en bilateraal overleg. Ook een goede balans tussen werk en privé vinden we heel belangrijk. We zetten medewerkers in op hun unieke kracht en zorgen voor plezier in en rond het werk en het werken in teamverband. Rond  beleids- en ontwikkelvraagstukken streven wij naar zoveel mogelijk transparantie en het betrekken van medewerkers tijdens o.a. teamoverleg en heidag sessies.

Onze vacatures bekijken

Werkgebied: wij werken in de volgende gemeenten

 • Venlo

 • Horst aan de Maas

 • Peel en Maas

 • Beesel

 • Bergen

 • Gennep

 • Venray

Inwoners van die gemeenten kunnen via hun (huis)arts of gemeente een verwijzing naar BOEI-Limburg krijgen. De geestelijke gezondheidszorg voor jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is zo geregeld sinds de nieuwe Jeugdwet van kracht is (januari 2015).

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem dan gewoon contact met ons op!

Neem dan gewoon contact met ons op!

Contactpagina openen (klik hier)