Samenwerking

Samen maken we het verschil!

Passende zorg bieden betekent samenwerken met onze eigen zorgpartners, maar ook met andere (zorg)organisaties. Zo bieden we samen de beste kwaliteit zorg aan onze cliënten en werken we aan vernieuwing van zorg. Wij willen voorkomen dat kinderen zorg nodig hebben. Daarvoor zetten we met onze activiteiten ook in op preventie aan de basis en zoeken we een goede samenwerking met onderwijs en buurtwerk.

JSP Venray: Het Jongeren Service Punt  (JSP) is een initiatief van BOEI-Limburg samen met het Raayland College, Gilde Opleidingen en Synthese. Het aantal partners dat meedenkt en meewerkt zal de komende tijd groeien. De gemeente Venray ondersteunt het initiatief financieel.

Jongeren uit Venray kunnen terecht bij het JSP. Het JSP verzorgt spreekuren binnen het Raayland college en Gilde opleidingen. Jongeren kunnen hier anoniem, zonder afspraak en gratis terecht. Het spreekuur wordt gedaan door behandelaars en vrijwilligers met verschillende achtergronden. Zij vinden voor elke vraag een passend antwoord. Jongeren kunnen dan op eigen kracht, of met extra ondersteuning, verder. Ook kan het JSP voorlichting of een training op maat aanbieden.

MET-ggz: Vanuit MET-ggz is er een psychiater werkzaam bij ons. Hij helpt een kind met behandelingen en kan, indien nodig, medicatie inzetten. Door deze samenwerking hoeven we een kind dat medicatie nodig heeft niet door te verwijzen naar een andere organisatie in de Specialistische GGZ.

COACH / JOGG: We werken samen met o.a. VieCuri, de GGD en gemeenten aan JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG  is een (landelijk) programma dat zich richt op het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl voor jongeren. Ons zorgprogramma JE (W)EET sluit hier op aan.

Met het programma Je (W)EET! helpt BOEI-Limburg om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het is een systemisch programma waarbij het doel is gewichtsverlies en een duurzame aanpassing van de leefstijl. We werken hierbij samen met de kinderarts, kinderverpleegkundige en kinderfysiotherapeute Riekie Classens van fysiopraktijk Classens.

BOEIEND! is een systemische aanpak voor kinderen en jongeren die vastlopen op school. Het doel is om het kind te helpen weer in een positieve ontwikkeling te komen, zowel op school, thuis als in de maatschappij. Ons uitgangspunt is dat álle levensgebieden onderwerp van aandacht zijn. Samenwerken met alle betrokken partijen levert het meeste op. Daarom zoeken we, indien nodig, actief de samenwerking op met externe partijen zoals Unik en Inclusio.

Pilot Hendig Peel en Maas:

Hendig staat voor meer, betere en simpelere samenwerking tussen gezinscoaches en ondersteuners, hulp- en zorgverleners en tussen gemeente en netwerkpartners.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem dan gewoon contact met ons op!

Neem dan gewoon contact met ons op!

Contactpagina openen (klik hier)