Voor beroepskrachten

Beroepskrachten

Algemene informatie voor beroepskrachten

Algemene informatie voor beroepskrachten

BOEI-Limburg begeleidt en behandelt cliënten van 0 tot 18 jaar, met lichte tot meer complexe psychische problemen. Ons principe ‘iedere unieke vraag verdient een passend antwoord’ verwoordt het maatwerk dat wij leveren en waar wij voor staan. Vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid bieden wij cliëntvriendelijke, oplossingsgerichte zorg die toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar is.

Wij denken vanuit de behoefte van het kind en zijn systeem. We werken met een integrale aanpak waarbij we ouders altijd actief betrekken bij het traject en, afhankelijk van de situatie, ook school of anderen uit de directe omgeving van het kind. We zijn er ook voor andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, artsen, gemeenten, scholen en anderen, om snel en effectief de optimale hulp te kunnen bieden. We werken graag samen. Zo bieden we samen de beste jeugdzorg aan onze cliënten.

Om goede resultaten te behalen zoeken we de samenwerking op met professionals binnen en buiten BOEI-Limburg.

Samenwerken

Ben jij in deze regio werkzaam als gezinscoach of wijkteamlid? Of heb je een andere professie waarbij je een belangrijke schakel bent in de zorg voor een kind? We staan open voor een kennismaking en overleggen graag samen of een bepaalde casus passend bij ons is. Ook als je specifieke vragen hebt over een cliënt, is een consultatie altijd mogelijk.

We horen graag van je!

Wij helpen bij

We zijn er ook voor de zeer jonge doelgroep en kinderen met hechtingsproblematiek. Ernstige psychiatrische aandoeningen, verslavingsproblemen en zorgvragen die crisisgevoelig zijn en waarbij de veiligheid in het geding is, passen niet binnen ons zorgaanbod.

Verwijzing

Om in zorg te komen bij BOEI-Limburg heeft de cliënt een verwijzing nodig. De gemeente, de huisarts, de GGD, de jeugdarts, de revalidatiearts en BJZ zijn geldige verwijzers. U kunt ook via ZorgDomein naar ons verwijzen.

Indien we denken dat andere hulp meer passend is, zijn we hier transparant in. We zullen dan met de verwijzer en de cliënt bespreken welke hulp het meest passend is. Onze behandelaars hebben goed zicht op de sociale kaart, waardoor we actief mee kunnen denken in een doorverwijzing.

Lees hier meer over de GGZ Standaarden. Klik hier om de link te openen.

Wij werken in de volgende gemeenten

 • Venlo

 • Horst aan de Maas

 • Peel en Maas

 • Beesel

 • Bergen

 • Gennep

 • Venray

Wij werken in de volgende gemeenten

 • Venlo

 • Horst aan de Maas

 • Peel en Maas

 • Beesel

 • Bergen

 • Gennep

 • Venray

Onze werkwijze

Na de aanmelding vindt een uitgebreide screening en intake plaats waarbij integraal wordt gekeken naar de hulpvraag. Dit vormt bij ons de basis voor een goede match tussen cliënt en hulpverlener. We werken doelmatig door de inzet van korte, krachtige, systeemversterkende interventies. Waar mogelijk vindt psycho-educatie van ouders en kinderen plaats. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Door de gelijktijdige inzet van behandeling en begeleiding aan huis, en waar mogelijk de inzet van E-Health, werken we efficiënt en doelmatig aan de hulpvraag van de cliënt en diens systeem. We werken met één vaste contactpersoon voor de client die ook het contact met de andere betrokken partijen coördineert. We streven ernaar om met korte wachttijden te werken. Echter, het kan voorkomen dat de meest passende behandeling niet meteen ingezet kan worden. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit soms enkele weken of maanden duren. Indien noodzakelijk en mogelijk zullen we bij oplopende wachttijden kijken naar een overbruggingsmogelijkheid.

Wij werken vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid.  Andere leidende principes zijn:

 • Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van cliënten en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
 • De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in het gezin en de leefomgeving van de cliënt;
 • Zo snel mogelijk de juiste hulp bieden en daarbij de (kosten)effectiviteit goed bewaken;
 • Integrale hulp aan gezinnen bieden volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 • Ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden vanuit gezond verstand en werkend vanuit de bedoeling;
 • Voorkomen dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem en zorgen voor goede coördinatie en een integrale aanpak bij meervoudige problematiek.

Onze medewerkers werken elk vanuit hun passie en hun eigen uniek kracht

Ons team

Ons team bestaat onder andere uit psychiaters, (GZ)psychologen, (ortho)pedagogen (generalist), ambulant begeleiders, systeemtherapeuten, autismespecialisten, psychomotorische therapeuten, drama- en speltherapeuten. Iedere medewerker is gekwalificeerd en heeft zijn eigen kennis, vaardigheden en kwaliteiten. We stemmen met elkaar af welke (combinatie van) hulp het meest passend is voor elke unieke situatie. We streven ernaar om de zorg zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is, in te zetten. Daarbij bieden we lichte zorg waar het licht kan en zwaarder als het moet.

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op!

Telefonisch contact

Bel naar: 077-352 38 83

Per e-mail

info@boei-limburg.nl

Contactpagina openen

Onze kernwaarden

 • Cliëntvriendelijk

 • Deskundig

 • Laagdrempelig

 • Toegankelijk

 • Betaalbaar

Onze kernwaarden

 • Cliëntvriendelijk

 • Deskundig

 • Laagdrempelig

 • Toegankelijk

 • Betaalbaar

Onze hulp is licht waar het licht kan, zwaar als het moet