Weer meedoen en erbij horen

Bij problemen op school

Wat is vastlopen op school?

Wat is vastlopen op school?

Eigenlijk is de school een maatschappij in het klein. Je doet er kennis en vaardigheden op die je later in de maatschappij nodig hebt om een leuke baan te krijgen. Je leert er ook normen, waarden en regels waaraan iedereen zich moeten houden. Zoals respectvol met elkaar omgaan en dat er verschillen zijn tussen mensen en dat die verschillen er ook mógen zijn. Onderwijs en naar school gaan is daarom belangrijk voor een goede toekomst.

Sommige kinderen lukt het niet om naar school te gaan of op school te doen wat er van hen verwacht wordt. As er niet op tijd de juiste hulp komt, kunnen problemen erger worden en er voor zorgen dat je vastloopt op school, met zelfs langdurig schoolverzuim tot gevolg. Dat kan je ontwikkeling flink in de weg staan. Niet alleen loop je de kans dat je geen diploma haalt, je kan je er ook eenzaam, somber en vermoeid door gaan voelen. Het hele gezin kan overbelast raken door het schoolverzuim. Ouders maken zich erge zorgen en er ontstaan ruzies. Omdat je achterop raakt in de klas, bestaat het risico dat je blijft zitten of onderwijs moet gaan volgen onder je niveau.

Meestal is het een combinatie van factoren waardoor het niet lukt. Er kan sprake zijn van psychische problemen al dan niet gecombineerd met opvoedings-, gedrags- en gezinsproblemen. Misschien ben je gepest of wordt je nog steeds gepest waardoor je niet graag naar school gaat. Het kan zijn dat school niet goed aansluit bij je waardoor je overvraagd wordt. Er kan ook sprake is van het omgekeerde; er is dan te weinig uitdaging. Dit kan het geval zijn bij een hoogbegaafd kind. Vaak zijn er ook hele praktische problemen die om een oplossing vragen. Kortom, iedere situatie is anders en daarom gaan we actief met alle betrokkenen op zoek naar oorzaken en werken aan oplossingen. Wij geloven in oplossingen en willen voor ieder kind dat het goed gaat op school en daar de basis legt voor een boeiende toekomst. Daar doen we veel voor!

Zo helpen we bij vastlopen op school

Zo helpen we bij vastlopen op school

Naar school gaan, je daar goed bij voelen en er de basis leggen voor een boeiende toekomst. Dat is het doel van ons hulpprogramma BOEIEND! Wij vinden het belangrijk dat jij meedoet én meetelt op school. BOEIEND! is een systemische aanpak voor kinderen en jongeren die vastlopen op school. Dat betekent dat jij en jullie gezin en de school centraal staan in onze aanpak.

Ons uitgangspunt is dat álle levensgebieden onderwerp van aandacht zijn. Samenwerken met alle betrokken partijen levert het meeste op. Daarom beginnen we met verkennende gesprekken waarbij iedereen betrokken wordt. Zo stellen we vast wat de onderliggende problemen zijn. Afhankelijk van de situatie zetten we dan de hulp in die nodig is voor jou. Ieder traject is uniek! Dit kan variëren van (gezins)begeleiding, specialistische behandeling tot ondersteuning op school. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat jij belangrijk vindt, werken we in jouw directe eigen leefomgeving. Als dat nodig is dan wordt ook vrienden en clubs of verenigingen betrokken.

Na de intake voor BOEIEND! worden er in principe twee hulpverleners aan jou en je gezin gekoppeld. Zij blijven betrokken tijdens het hele proces. Ze zullen contact leggen en onderhouden met alle mensen die belangrijk zijn om er voor te zorgen dat het jou weer gaat lukken om op school te zijn.

Het doel is om jou te helpen weer in een positieve ontwikkeling te komen, zowel op school, thuis als in de maatschappij. Het is hierbij belangrijk dat je weet wat we doen en waarom we aan bepaalde dingen werken.  

Ieder kind heeft recht op onderwijs, want ieder kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen (Unicef)

Neem gerust contact met ons op!