Samen verder

Bij opvoedings-, gedrags- & gezinsproblemen

Wat zijn opvoedings- gedrags- en gezinsproblemen?

Wat zijn opvoedings-, gedrags- en gezinsproblemen?

Bij het opvoeden en groot brengen van kinderen kom je als ouder(s) voor verschillende uitdagingen te staan. Het is voor alle kinderen en jongeren belangrijk om in hun wereld om hen heen ongestoord te kunnen en mogen ontdekken. Kinderen ontwikkelen zich het beste in een duidelijke en voorspelbare omgeving waarbij het stellen van grenzen en regels noodzakelijk is. Het complimenteren en bekrachtigen van positief gedrag zijn motiverend om te nieuwe dingen te leren.

Voor sommige gezinnen is de uitdaging te groot waardoor ze vast lopen.  Deze gezinnen hebben hulp of ondersteuning nodig om weer samen verder te kunnen. Er kan sprake zijn van kindfactoren waardoor we samen met jullie gaan kijken naar de mogelijke oorzaak van het gedrag van jullie kind. Het gedrag dat jullie kind laat zien, kan voor negatieve interactiepatronenzorgen zorgen thuis en in de omgeving (op school, in de buurt, bij een club, enz.). Ook kunnen life-events van ouders en/of het kind jullie als gezin ontwrichten. Dit noemen we gezinspatronen.

Zo helpen wij bij opvoedings-, gedrags- en gezinsproblemen?

Zo helpen wij bij opvoedings-, gedrags- en gezinsproblemen

Afhankelijk van jullie hulpvraag kijken wij welke vorm van ondersteuning het beste bij jullie past.
Als jullie behoefte hebben aan praktische tips thuis, kan er gekozen worden om Ambulante Begeleiding in te zetten. De hulpverlener komt dan bij jullie thuis om te kijken op welke manier hij/zij jullie kan ondersteunen met praktische tips en adviezen. Ook kan de Ambulant Begeleider op school/sportclub komen om daar ondersteuning te bieden.

Daarnaast kan er gekozen worden voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Dit is een vorm van hulpverlenen bij complexe opvoedsituaties die niet wordt gedaan mét maar ín een gezin. Jullie worden in jullie kracht gezet bij het zoeken naar oplossingen voor problemen vanuit de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. Jullie behouden de regie over hoe je met elkaar omgaat; de gezinsbehandelaar denkt hierin mee. De nadruk ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de kinderen. Ook kennisoverdracht, psycho-educatie, speelt een belangrijke rol. De IAG-er kan nauw samenwerken met belangrijke anderen (school, netwerk, enz.).

Ook bieden wij systeemtherapie aan. Systeemtherapie richt zich op hoe jullie met elkaar omgaan en communiceren. Er wordt gekeken naar interactiepatronen (hoe gaan jullie met elkaar om) en naar hoe patronen zijn ontstaan. Samen met jullie wordt een manier gevonden om deze patronen te veranderen en  het  weer  fijn te hebben. Alle gezinsleden worden betrokken en gehoord bij systeemtherapie. Daarnaast kunnen ook andere belangrijke mensen uit je netwerk betrokken worden.

Soms wordt er een gezinsdiagnostisch onderzoek (GDO) gedaan. Er wordt kort stilgestaan bij de manier waarop je ouders zijn opgevoed, wat zij hebben meegekregen en wat hun ouders belangrijk vonden voor hen. Ook hierbij gaat het over de patronen en dingen die van generatie op generatie worden overgedragen terwijl ze mogelijk een negatieve invloed hebben op het functioneren van jullie als gezin nu.

De kracht van samen opvoeden is het delen van informatie over een al dan niet gestelde diagnose. BOEI-Limburg biedt ouders van kinderen met AD(H)D of aanverwant gedrag, autisme of hoogbegaafdheid de mogelijk deel te nemen aan oudercursussen (lees hier meer over). Naast het educatieve programma leren zij van elkaars ervaringen en tips. 

Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek.

Neem gerust contact met ons op!

Hulpprogramma’s:

Oudergroep HSP (hoogsensitieve persoon)

Vanuit de behandeling/begeleiding vinden we het belangrijk dat ouders de kans krijgen om kennis en inzicht op te doen over hoogsensitiviteit en ervaringen kunnen uitwisselen waar zij in de opvoeding tegen aan lopen. Hiervoor bieden wij de oudergroep over hoogsensitiviteit aan.

Lees hier meer over