BOEI-Limburg is ISO gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. Deze norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van onze klanten, de op onze diensten van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Aan de hand van deze eisen heeft BOEI-Limburg haar kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet.
  • doe wat je zegt.
  • bewijs het.

Onze medewerkers kennen en gebruiken dit kwaliteitsmanagementsysteem.