Weer lekker in je vel

Bij somberheid en depressie

Wat is somberheid en depressie?

Wat is somberheid en depressie?

Iedereen is wel eens somber en verdrietig, dat hoort bij het leven. Maar soms houdt dit gevoel een lange tijd aan of verergert, er kan dan sprake zijn van een depressie. Je voelt je dan voor het grootste deel van de dag somber, beleeft nergens plezier aan en hebt weinig energie om iets te ondernemen. Zelfs geen leuke activiteiten met vrienden.

Kinderen en jongeren met deze problematiek hebben vaak ook last van een negatief zelfbeeld, voelen zich schuldig of waardeloos, kunnen prikkelbaar zijn en hebben problemen met slapen, concentreren en leren. Kortom, je kunt echt de grip op je leven even kwijt zijn. In dat geval kan BOEI-Limburg je helpen.

Zo helpen wij sombere of depressieve kinderen en jongeren

Hoe ondersteunen wij bij somberheid en depressie?

We starten met nagaan wat er precies aan de hand is, of er sprake is van een depressie en hoe deze precies tot stand gekomen is. Daarvoor praten we met jou, je ouders en waar nodig school om zicht te krijgen op je karakter, wat je meegemaakt hebt, op welke manier je omgaat met emoties en moeilijke situaties en het gezin waarin je opgroeit.

Soms nemen we nog een vragenlijst af. We brengen de sterke kanten van jou en je omgeving in kaart (wat gaat al goed), kijken naar hoe we dit kunnen versterken en wat de verandermogelijkheden zijn in relatie tot de aard en ernst van het probleem. Vervolgens stellen we, in overleg, een behandelplan op.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is uitleg over wat een depressie is, hoe het ontstaat en wat je eraan kunt doen. Op die manier kun je in de toekomst situaties die sombere gevoelens uitlokken zoveel mogelijk vóór zijn of op een goede manier aanpakken. Verder is het activeren noodzakelijk. Dat betekent dat we ervoor gaan zorgen dat er een gezond dagritme is (dus voldoende, én op de juiste momenten, slaapt, eet, beweegt en activiteiten onderneemt). Bovendien gaan we jou (en je ouders) strategieën aanleren waarmee je jouw eigen emoties in stressvolle situaties kan reguleren. We gaan je leren ontspannen, herkennen welke emoties je voel en accepteren dat deze er zijn. We gaan ook problematische situaties bespreken en leren hoe je ermee om kunt gaan door bijvoorbeeld afleiding te zoeken, het probleem op te lossen of anders erover te denken. We gaan werken aan het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld. Tot slot vinden we van wezenlijk belang dat het systeem (ouders, broertjes en zusjes en eventueel school) hierin betrokken worden. Zij hebben grote invloed op hoe je met stressvolle situaties omgaat, zij kunnen steun geven en een belangrijk rolmodel zijn. Het doel is leren om weer grip te krijgen op je leven, óók tijdens stressvolle situaties. Zodat je weer lekker in je vel zit en plezier beleeft in het leven.

Methodes die we hier onder andere voor inzetten en waarvoor we gespecialiseerde therapeuten in ons team hebben zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Centraal staan het opsporen, onderzoeken en bijstellen van niet-helpende gedachten en overtuigingen.
  • Acceptance en Commitment Therapie (ACT): Effectief omgaan met vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
  • Oplossingsgerichte therapie: Daarbij gaan we op zoek naar jouw sterke kanten en hulpbronnen die je kunnen helpen om je problemen aan te pakken.
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Deze kortdurende en effectieve therapievorm helpt je om vervelende herinneringen op een goede manier op te slaan, waardoor het weer gewone herinneringen worden waar je geen last van hebt.

Ouders of opvoeders hebben bij jongere kinderen vaak een actieve rol in de behandeling en bij oudere kinderen een ondersteunende rol. 

Somber? Kom in actie en wees mild voor jezelf!

Neem gerust contact met ons op!