Wat als contact maken niet vanzelf lukt?

Natuurlijk hoop jij als ouder dat je kind geliefd is en makkelijk contact maakt met leeftijdsgenootjes. Maar wat als dat niet lukt? Bijvoorbeeld omdat je kind niet goed weet hoe het dit moet aanpakken. Of omdat je kind erg verlegen is? Wij geven tips hoe je je kind hierbij kunt helpen!

Tip 1: Maak speelafspraken
Als er kinderen bij jullie in de buurt wonen die je kind niet kent, is het een idee om één van deze kinderen een keer bij je thuis uit te nodigen. Je kind krijgt hierdoor misschien vriendjes met wie het speelafspraken kan maken. Bovendien geeft dit jou als ouder een mooie gelegenheid om te observeren hoe je kind het contact aanpakt. Misschien kun je het achteraf tips geven om het volgende keer anders te doen. En complimenteer het kind wanneer het een fijne speelafspraak achter de rug heeft!

Tip 2: Zoek kinderen in je buurt samen op
Een ander idee is om samen een plek in de buurt te bezoeken waar vaak kinderen komen zoals een speeltuintje, het zwembad of de kinderboerderij. Het is hierbij belangrijk dat je je kind nooit dwingt om vriendjes te maken! Je helpt niet wanneer je het naar andere kinderen toe duwt. Je kind heeft er meer aan wanneer je het zelfvertrouwen langzaam steeds groter maakt, net zolang tot het zelf genoeg moed heeft verzameld.

Tip 3: Neem je kind serieus
Laat je kind merken dat je het waardeert en serieus neemt. Realiseer je dat je kind handelt uit onmacht en niet uit onwil. Kinderen horen er graag bij. Wanneer dit niet lukt, is dit voor een kind erg verdrietig en frustrerend.

Tip 4: Houd een succes-schriftje bij
Houd een schriftje bij met succesverhalen. Kinderen die moeilijk vriendschappen sluiten, hebben vaak ook moeite met andere sociale situaties zoals naar de winkel gaan of de weg vragen aan een onbekende. Is het gelukt om een gesprekje met een ander kind aan te knopen of een boodschap te doen? Schrijf het op! Op het moment dat het kind verdrietig is wanneer het een keertje niet lukt, geeft dit schriftje troost en inspiratie.

Tip 5: Geef je kind op voor een sport- of hobbyclub
Onderzoek samen met je kind waar zijn of haar talent of interesse ligt. Bekijk samen welke teamsport, knutselclub of scouting aansluit. Een gezamenlijke interesse schept een band. Het geeft je kind een onderwerp om met andere deelnemende kinderen over te praten.

Tip 6: Doe een rollenspel
Speel samen met je kind situaties na die het kind zijn overkomen of die het kind juist zou wensen in het contact met andere kinderen. Je kind krijgt hierdoor inzicht in zijn eigen gedrag en het levert jou als ouder informatie op over de manier waarop je kind met sociale situaties omgaat. Je kunt je kind dan gerichte tips geven.

Tip 7: Benoem ongewenst gedrag
In plaats van verlegen kan je kind ook een beetje bazig of agressief zijn. Leg je kind uit dat andere kinderen niet graag met bazige of agressieve kinderen spelen. Maak duidelijk dat andere kinderen het niet fijn vinden als het ze slaat, of dat ze het niet leuk vinden wanneer het de baas over ze wil spelen. Geef aan welk gedrag wel gewenst is.

Tip 8: Meld je kind aan voor een sociale vaardigheidstraining of weerbaarheidstraining
Soms heeft het kind een negatief zelfbeeld. Het kind heeft dan weinig zelfvertrouwen. Een training kan een kind helpen om een positiever zelfbeeld te krijgen en makkelijker met sociale situaties om te gaan. Een voorbeeld van zo’n training is bijvoorbeeld Rots en Water.

Tip 9: Praat met de leerkracht
Bespreek met de leerkracht en vraag wat hij/zij kan doen. Hij/zij heeft vaak een goed beeld van het gedrag van kinderen in de klas of op de speelplaats. Wat gebeurt er dan, wat gaat er mis? Praat samen over de verantwoordelijkheden van de school en ga op zoek naar een oplossing voor het probleem. Doe dit in overleg met je kind, zodat het weet wat er afgesproken is en zich veilig blijft voelen.

Bron: https://www.cjg043.nl/2016/09/29/9-tips-als-je-kind-moeilijk-contact-met-andere-kinderen/