Het personeel van de kinderafdeling en de pedagogisch medewerkers van VieCuri Medisch Centrum Venlo geven aan de hand van Het BeterBoek een toelichting over de ziekenhuisopname en dagbehandeling aan zowel ouder als kind. Het BeterBoek wordt aan ca. 1500 kinderen uitgedeeld. Het draagt bij aan voorlichting, verwerking, angstreductie en vermaak.

BOEI-Limburg is dit jaar als maatschappelijk partner betrokken in de rol van sponsor.