Over Marjolein Dijs

Directeur zorg

Ik ben Marjolein Dijs, ik kom uit Venlo en ben al meer dan 30 jaar werkzaam in de verschillende deelgebieden van de zorg. Sinds 2014 binnen het Sociaal Domein en de jeugdzorg. Het ontwikkelen van nieuwe concepten die goed aansluiten op de vraag van cliënt en maatschappij in combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering, daar sta ik voor. Daarom werk ik graag voor BOEI-Limburg. Het is een jonge organisatie die in 2014 is gestart met als doel het anders en beter te doen dan de traditionele GGZ organisaties: normaliseren in plaats van medicaliseren, het kind in zijn eigen omgeving laten in plaats van opname in een instituut, laagdrempelig en niet stigmatiserend.

Bij BOEI-Limburg zijn positieve gezondheid en een integrale aanpak leidend. Dat past helemaal bij mijn visie. De problematiek van een jongere staat immers nooit op zichzelf en voorkomen is beter dan genezen. Dat vraagt om preventie, vroegtijdig bijsturen en integraal met het probleem aan de slag gaan, samen met  de omgeving van de jongere en netwerkpartners. Daarbij gaat het om een brede benadering, kijken naar het geheel: mentaal, fysiek, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren thuis en op school. Het begrip “positieve gezondheid” loopt als een rode draad door alle programma’s heen en dat gaat over het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Ook heeft BOEI Limburg oog voor de kostenkant. Met een lage overhead, een goede samenwerking met anderen en effectieve zorgprogramma’s kunnen cliënten snel en doeltreffend behandeld worden. Een goede prijs/kwaliteit verhouding om de jeugdzorg betaalbaar te houden. Om hier voor te zorgen vind ik een bijzonder boeiende uitdaging.

Graag werk ik in het team van BOEI-Limburg als Directeur Zorg aan een veerkrachtige en weerbare jonge generatie die mee kan doen en zijn talenten en mogelijkheden ten volle kan ontwikkelen. De jeugd is onze toekomst!

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem dan gewoon contact met ons op!

Neem dan gewoon contact met ons op!

Contactpagina openen (klik hier)