Over Emma Rugenbrink

Orthopedagoog en vak therapeut drama

Hallo, mijn naam is Emma Rugenbrink (1992), orthopedagoog en vaktherapeut drama. Op dinsdag, woensdag en donderdag kom ik vanuit Nijmegen naar BOEI-Limburg toe.

Vanwege mijn liefde voor toneel en mijn interesse in de mens heb ik in Nijmegen aan de HAN de opleiding vaktherapie drama gevolgd (2015). Op zoek naar verdieping en naar het waarom achter het gedrag van kinderen heb ik mijn werk als dramatherapeut 3 jaar lang op een laag pitje gezet om de master Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit af te kunnen ronden (2018). In de master heb ik me gespecialiseerd in angst- en stemmingsstoornissen, risicogedrag en forensische orthopedagogiek.

Ik ben sinds 2019 met plezier werkzaam bij BOEI-Limburg. Ik ben geregistreerd bij de beroepsvereniging van orthopedagogen (NVO), de beroepsvereniging van vaktherapie (NVDT) en geregistreerd bij het kwaliteitsregister jeugd (SKJ).

Wanneer een kind bij mij wordt aangemeld gaan we samen ervaren en leren door te doen. Ouders betrekken binnen de therapie van de kinderen door handvatten aan te reiken, maar vooral zelf ook binnen spel te ervaren vind ik van grote toegevoegde waarde. Ouders worden dan ook altijd actief betrokken bij de sessies. Omdat we allerlei creatieve opdrachten en toneel oefeningen kunnen doen, is er veel ruimte om met gedrag te experimenteren. Naast dit ervaringsgerichte werken, verdiep ik me ook graag in onderzoeksvragen en ga ik samen met ouders, kind en school op zoek naar antwoorden op vragen achter het gedrag wat er wordt gezien. Dit is voor mij de ideale combinatie tussen het verdiepen middels onderzoek en gesprekken, maar daarnaast ook het plezier van het spelend contact maken en leren.

In 2021 en 2022 heb ik cursussen gedaan om meer kennis en vaardigheid te verkrijgen in het werken met schematherapie voor jeugd. Schematherapie is net als vaktherapie ervaringsgericht en past daarom bij mijn manier van denken en werken. In de schematherapie wordt er vanuit gegaan dat vastgeroeste patronen; denkbeelden over jezelf en de manier waarop je dingen doet en ervaart, samenhangen met vroegere ervaringen. In mijn behandelingen werk ik met momenten schemagericht. Ervaringen in het nu gaan we proberen te koppelen aan ervaringen in het verleden. Waar heb je geleerd dat je zo over jezelf denkt, of dat je je bij bepaalde gebeurtenissen zo voelt? We kunnen samen op zoek gaan naar waarom bepaalde dingen lastig zijn en blijven en hoe dit doorbroken kan worden.

In mijn vrije tijd geniet ik er van om met mijn vriend, zoon (2019) en dochter (2022) dingen te ondernemen. We zijn het liefst op pad met de fietskar. In de zomer zijn we vaak bij het water te vinden en surfen, zeilen of zwemmen we graag. Lekker samen thuis zijn met familie en vrienden vind ik ook heerlijk.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem dan gewoon contact met ons op!

Neem dan gewoon contact met ons op!

Contactpagina openen (klik hier)