Gitte Hoezen

Dramatherapeut

Mijn naam is Gitte Hoezen, 34 jaar oud. Ik woon in Nederweert. Na mijn opleiding creatieve therapie te hebben afgerond, ben ik direct aan de slag gegaan als creatief therapeut. Inmiddels ben ik alweer 7 jaar werkzaam met kinderen en jongeren binnen de basis GGZ. Hierbij ligt mijn ervaring met name op het gebied van angst en stemmingsprobematiek, scheiding, verminderd zelfvertrouwen en problemen in de sociale vaardigheden.

In mijn werk vind ik het belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten, hun stem kunnen laten horen. Al pratend is het voor kinderen soms moeilijk om hun gedachten en gevoelens te uiten en deze te verwerken. Een creatieve manier werken biedt ze veiligheid waarbinnen ze kunnen experimenteren met nieuw gedrag.

Creatieve therapie kan passend zijn voor kinderen (5  t/m 18 jaar) die vaak

- angstig zijn
- veel boosheid ervaren
- gedachten en gevoelens moeilijk uiten
- moeilijk voor zichzelf op komen
- moeilijk contact kunnen maken met leeftijdsgenoten

Rollenspel is bijvoorbeeld een mooi middel om het maken van contact te oefenen. In de veilige omgeving van het spel probeer ik kinderen meer inzicht in hun eigen gedrag en het gedrag van hun omgeving te geven. Samen met de kinderen zoek ik de ‘tools’ die ze in kunnen zetten om met moeilijkheden om te gaan. Vaak bezitten ze veel kwaliteiten die ook op moeilijke momenten goed ingezet kunnen worden.

Kinderen leren in en van de omgeving om hen heen. Naast het begeleiden van de kinderen en jongeren, vind ik het daarom erg prettig en belangrijk om samen met ouder(s) te kijken wat ze nodig hebben om het geleerde in hun eigen omgeving toe te passen.