Gijs Simons

Systeemtherapeut

Mijn naam is Gijs Simons, vijfendertig jaar en deel van een gezin met twee prachtige zoons. Mijn partner en ik beseffen elke dag weer hoeveel rollen er te verdelen zijn in zo’n klein gezelschap. Soms lukt dat in volledige harmonie en soms is de leercurve nog niet optimaal doorlopen. Hard werken dus.

Ik voel me aangetrokken tot bepaalde facetten van het menselijk gedrag en de achterliggende emoties ervan. Wat mij in het bijzonder boeit is hoe mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden daar proberen uit te komen. Met alle kracht die zij hebben proberen ze het patroon te doorbreken dat ze  gevangen houdt in een voor hen ongewenste situatie. Zowel volwassenen als ook kinderen en jeugdigen zie ik daarmee worstelen. Het meest voelbaar is dit bij gezinnen met complexe relatie- en opvoedingsproblemen. Ik ben erachter gekomen dat hulpverlening in deze situaties zich zo neutraal mogelijk op de onderlinge verhoudingen moet richten en dan de meeste steun biedt voor het bereiken van een betere balans met een gunstiger perspectief op een gezonde ontwikkeling. Daar een bijdrage aan te mogen leveren geeft mij veel voldoening.

Meer als gids dan als stuurman handelen heeft mijn voorkeur. Werken in een team dat hart voor de zaak heeft en respect toont voor cliënten die in een afhankelijke positie verkeren. Een goed fundament leggen waarop iedereen in goed vertrouwen kan bouwen en woorden vooral omzetten in daden. Slagvaardig zijn en met elkaar een mooi resultaat neerzetten klinkt natuurlijk goed, maar draagt voor mij ook een risico in zich. De valkuil is dat als het teveel tegenzit ik de neiging heb om in details te gaan en daar alle energie op richt. Dit kan zelfs een vorm van kleingeestigheid aannemen. De remedie is dan afstand nemen, ruimte bieden voor kritische reflectie en er letterlijk of figuurlijk even tussenuit gaan. De ervaring leert dat ik dan met het behoud van de details weer het geheel in het vizier breng en het ritme weer vind om tot een goed resultaat te komen.

Inmiddels heb ik veel werkervaring. Aanvankelijk begonnen als sociotherapeut op een gesloten afdeling voor jeugdpsychiatrie heb ik mij daarna gespecialiseerd in het werken met gezinnen, families, relaties en andere samenlevingsverbanden. Ik heb me verdiept in de onderlinge dynamieken en verbindingen, waarbij de hechtingstheorie en de experiëntiële (ervaringsgerichte) benadering mij vooral inspireren.

De laatste jaren heb ik me tevens verdiept in de achtergronden van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de hardnekkige onderlinge patronen die hieraan ten grondslag liggen. Als systeemtherapeut probeer ik partners en gezinnen bewust te maken van ieders aandeel in escalerende situaties of emotionele verwijdering. Vanuit het narratief en oplossingsgericht perspectief tracht ik met deze werkwijze de betrokkenen zichzelf en elkaar beter te laten begrijpen. Hierbij staat dialogisch en vraaggericht werken centraal. In de behandeling wordt er gewerkt aan het herdefiniëren van de onderlinge relaties tussen gezinsleden en hun context. Hierdoor kunnen ze zich op eigen kracht weer verder ontwikkelen en kan een hernieuwd evenwicht in het gezin gevonden worden. Waarbij er steeds aandacht moet zijn voor de belastbaarheid vanwege de psychische problemen en de ernst van de traumatisering.

Samenwerking op alle gebieden binnen de bredere context staat voor mij centraal en is essentieel om tot een geïntegreerde aanpak voor het gezin te komen. Oog hebben voor de verschillende rollen in de hulpverleningsketen hoort daar bij. Vanuit dit breder perspectief begeleid ik ook diverse projecten vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook ben ik betrokken bij de ontwikkeling van Family Justice Centers in Europees verband. Recentelijk is daar ook de vorming van een regionaal MDA++ bijgekomen.

Vanuit mijn eigen praktijk ben ik verbonden als organisatieadviseur en als systeemconsulent behandeling bij meerdere organisaties in Noord- en Midden-Limburg. Ik maak graag gebruik van Virtual Reality en Augmented Reality. Ik ben geregistreerd Relatie- en Gezinstherapeut (NVRG) en deels werkzaam als opleider, trainer en supervisor in de specialistische GGZ.