Angelique Hermsen

Medewerker Sociaal Wijkteam gemeente Venlo

Ik ben Angelique Hermsen, geregistreerd SKJ jeugdhulpverlener en in 1994 afgestudeerd aan de Fontys hogeschool in Eindhoven; richting HBO-Jeugdwelzijnswerk.

De afgelopen ruim 20 jaar heb ik gewerkt met kinderen van 0 tot 18 jaar, vooral in groepen zoals in leef- logeer- en behandelgroepen bij De Mutsaersstichting (psychiatrie en medisch kleuterdagverblijf) en De Widdonck (zeer moeilijk opvoedbare jongeren). Met name het planmatig en doelgericht werken op een kindvriendelijke wijze (middels spel en activiteiten) sprak me heel erg aan waarbij mijn voorkeur lag bij het werken met kinderen met autisme of aan autisme verwante problemen, echt een leuke doelgroep. De ontwikkeling van het jonge kind heb ik van dichtbij meegemaakt in de jaren dat ik als zelfstandig gastouder werkte en toen ik bij de GGD als inspecteur Wet Kinderopvang werkte. In deze functie bezocht ik vele kinderopvanglocaties in Noord- en Midden Limburg, een leerzame en boeiende omgeving, maar ik miste het uitdagende van werken met kinderen of hun ouders en het in gang zetten van verandering. Binnen de GGD heb ik de overstap gemaakt naar het Centrum van Jeugd en Gezin, een overstap die me goed beviel en toen het CJG stopte en de taken overgingen in de teams gezinscoaches heb ik de overstap gemaakt naar het team gezinscoaches Venlo centrum, Arcen, Velden, Lomm. Daarnaast werk ik vanaf 2014 in het sociaal wijkteam van Venlo Noord Oost, waarbij ik middels keukentafelgesprekken samen met betrokkenen en het wijkteam bekijk hoe mensen het beste ondersteund kunnen worden in hun hulpvraag.

Deze werkwijze sluit goed aan bij BOEI-Limburg, dat staat voor Begeleiding, Opvoeding, Inzicht en Educatie. Exact de zaken waarmee ik me nu dagelijks samen met een enthousiast en betrokken team bezig houdt.