Gertie Mooren

Rouw- en verliestherapeut

Mijn naam is Gertie Mooren  (1966), getrouwd en moeder van 4 dochters. Ik heb van nature een enorme interesse in de leefwereld van mensen. Vooral wanneer er een 'kink in de kabel' komt. Dat gebeurt nooit zomaar, er is altijd een aanleiding voor.    Aanleiding kan zijn een overlijden van een lief iemand; een zieke binnen het gezin; echtscheiding van ouders; gepest worden; ontslagen worden of lichaamsfunctieverlies door ziekte of ongeval.

Na de studie Pedagogiek ben ik me gaan specialiseren in omgaan met verlies door 2-jarige Post-HBO bij Riet Fiddelaers en Sabine Noten. Omdat een verlies impact heeft op alle leden van het (gezins-) systeem, wilde ik hier meer van leren en heb ik de post-HBO Systeemtherapie gevolgd bij Teo Visser en Carey Voortman. En omdat verlies nogal eens een trauma herbergt, heb ik de EMDR basistraining gevolgd bij NEM in Breda. Hoe iemand omgaat met een verlies, is van een heleboel factoren afhankelijk, zoals leeftijd, ontwikkelingsfase, levenservaring, persoonlijk karakter, maar ook van hoe anderen binnen het (gezins-)systeem hiermee omgaan.                                                                                                                                        

In gezinnen heeft iedereen zijn/ haar eigen verlies te verwerken, en daarbij zijn gevoelens als verdriet, angst, boosheid, schuld, loyaliteit etc. niet ongewoon. Ook kan het voorkomen dat het voor de ouder(s) moeilijk is om de 'normale' opvoeding gewoon door te laten gaan. Ieder gezinslid moet hard werken om het verlies te accepteren, en om zich aan te passen aan de veranderde situatie. Bescherming van elkaar is hierbij ook vaak een thema. Hierdoor kunnen onderlinge relaties veranderen. Wanneer ik voor een begeleiding van een cliënt wordt gevraagd, kijk ik naar het individuele proces, maar haak ook in op communicatie en acceptatie van verschillende verwerkingsprocessen binnen het systeem (gezin/ klas/groep).                                                                                                                                      

Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, maak ik naast gesprekken ook gebruik van creatieve werkvormen. Door te tekenen, knutselen, spelen, verhalen/ gedichten schrijven, muziek maken of luisteren, of bezig te zijn in de natuur, kunnen vooral kinderen gemakkelijk in beeld brengen wat hen bezig houdt. Naast individuele- en gezinsbegeleiding, geef ik ook graag inzicht aan de omgeving van mensen in rouw, zoals scholen, organisaties en bedrijven. Er zijn nogal wat (voor)oordelen en stigma’s over hoe je ‘het beste’ om kunt gaan met verlies. Wanneer de omgeving meer inzicht zou  hebben over hoe mensen rouwen en wat zij nodig hebben, zou het proces voor de individuele mens vaak veel prettiger zijn en kunnen mensen veel sneller de draad van het leven weer oppakken. En ik ben bijzonder trots op jongerengroep ‘Mijn masker af’, een groep jongeren met allemaal een groot verlies, die samen met mij gastlessen, lezingen, en trainingen verzorgt. Meer info: www.mijnmaskeraf.com