Anke Spee

Speltherapeute

Hallo. Mijn naam is Anke Spee, geboren in 1984 en ik woon in Venray.

Na het afronden van de PABO ben ik direct aan het werk gegaan als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. In mijn eerste jaar als leerkracht heb ik de opleiding gespecialiseerd groepsleerkracht gevolgd. In de jaren daarna heb ik verschillende sociale vaardigheidstrainingen gevolgd.

Toch wilde ik nog meer de verdieping in op sociaal- en emotioneel gebied met kinderen. Vandaar dat ik in 2012 ben afgestudeerd als Master Pedagoog en Speltherapeute. Sinds 2013 ben ik naast mijn werkzaamheden in het speciaal basisonderwijs werkzaam in mijn eigen praktijk voor speltherapie in Venray. Dit doe ik met veel betrokkenheid richting kind en ouders/verzorgers en ik geniet er van om kinderen te helpen om zo snel mogelijk weer verder te kunnen.

Onbedoeld kan praten over een probleem voor een kind bedreigend zijn. Speltherapie kan uitkomst bieden in deze situatie. Door middel van spel en spelen kunnen kinderen opgedane vervelende gebeurtenissen uitspelen en verwerken. Dit gebeurt in een veilige omgeving (in de spelkamer) met de speltherapeut. Door gebruik te maken van spelmateriaal kan een kind zichzelf uiten, afreageren, zelfvertrouwen ontwikkelen en in zijn kracht komen te staan.
In de oudergesprekken wordt door mij toegelicht wat het kind in zijn/haar spel laat zien. Samen met ouders ga ik op zoek naar antwoorden op vragen en tevens coach ik de ouders om in de thuissituatie weer verder te kunnen.

Middels speltherapie, sociale vaardigheidstraining en Rots & Watertraining, hoop ik voor de ouders en kinderen die contact opnemen met BOEI-Limburg, iets te kunnen betekenen.