Mary van Deursen

Systeemgerichte therapeut

Hallo, ik ben Mary van Deursen, geboren in 1966 en ik woon in Venray.

Na jarenlang als muziektherapeut in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te hebben gewerkt, ben ik me steeds meer gaan verdiepen in onderlinge relaties tussen mensen.

Het gezinssysteem, de familie en ieders persoonlijke achtergrond is van enorm grote invloed op wie je bent en wie je wilt worden. Veel sociale, emotionele, psychische maar ook lichamelijke problemen hebben te maken met waar je vandaan komt. Het werken met tafelopstellingen is een snelle manier om zonder veel gesprek en verhaal patronen en verstrikkingen bloot te leggen. Dit geeft je nieuwe inzichten en kansen om persoonlijk te groeien.

Vaak ligt de oplossing dichterbij dan je denkt en kun je zelf echt iets doen. Het systeemgericht werken is een andere manier van kijken, het is verhelderend en oordeelloos. De combinatie van praten, oefeningen en het optekenen van familiestambomen geeft ongelooflijk veel informatie om de oplossingsrichting te bepalen. Deze werkwijze is voor jong en oud toegankelijk.

Als het om kinderen gaat heb ik eerst een voorgesprek met ouders waarin het probleem wordt toegelicht en waar we met elkaar onderzoeken wat de invloed van het systeem zou kunnen zijn. Vervolgens heb ik ook een of twee ontmoetingen met het kind en koppel de bevindingen aan ouders terug. We maken samen een plan. Afhankelijk van de vraagstelling werk ik met kind-ouders-gezin-en eventueel andere betrokkenen. Deelname aan een familie-opstelling behoort tot de mogelijkheden.

Soms moet je achterom (naar de geschiedenis) kijken om weer goed verder te kunnen.

Voor BOEI-Limburg en alle mensen die daar aankloppen draag ik daar graag mijn steentje aan bij.