Privacy Disclaimer

Privacy Disclaimer BOEI-Limburg

Wij hebben zorg en aandacht besteedt aan het samenstellen van onze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op vermeld staat. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortkomt. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De informatie die wij op onze website openbaar maken, kan niet gezien worden als vervangend middel voor behandeling, diagnostiek of advies vanuit onze professionals. De afbeeldingen en foto’s zichtbaar op onze website zijn niet gelinkt aan BOEI-Limburg of betreffende thematiek op de pagina van onze website. Het is niet toegestaan de informatie, afbeeldingen of foto’s zoals deze vermeld staat op onze website openbaar te maken of te delen met derden. Hiervoor is te allen tijde schriftelijke toestemming nodig van de directie van BOEI-Limburg.

E-mails verzonden door BOEI-Limburg zijn vertrouwelijk. Ze kunnen vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. Wanneer een e-mail verzonden wordt door BOEI-Limburg en deze ontvangen wordt door een onbedoelde geadresseerde, vragen we de verzender hiervan op de hoogte te brengen. Er kan sprake zijn van onrechtmatig handelen wanneer de inhoud van deze e-mail verstrekt of gedeeld wordt met derden.