Organisatie BOEI-Limburg

BOEI-Limburg is een expertisecentrum waar een team van verschillende professionals waaronder (GZ-)psychologen, (ortho-)pedagogen, een kinder- en jongerencoach, systeemtherapeuten, speltherapeuten, autismespecialisten, gezinsbegeleiders en een rouw en verliestherapeute de meeste optimale en passende zorg bieden aan kind, gezin en scholen. De professionals van BOEI-Limburg onderzoeken, behandelen en begeleiden kinderen, jongeren en adolescenten en ondersteunen en begeleiden ouders, gezinnen en scholen. Iedere situatie en ieder kind is uniek. Daarom stemmen we onze zorg en begeleiding af op het individuele kind en zijn of haar omgeving.