Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden van kinderen

Sociale vaardigheden zijn van groot belang in het leven. Opgroeiende kinderen doen voortdurend nieuwe sociale ervaringen op en komen in aanraking met nieuwe mensen.  

Jongere kinderen
Kleuters merken langzamerhand de verschillen en overeenkomsten op tussen mensen. Ze ontdekken dat anderen niet net zo denken als zij. Ze vinden het prettig met andere kinderen te spelen en vriendjes te maken. Hierdoor leren ze om te gaan met conflicten, met regels en leren ze delen. Ze beginnen nu ook hun emoties te uiten.

Basisschoolkinderen
Gedurende de tijd dat kinderen op de basisschool zitten, leren ze omgaan met elkaar. Dit is een belangrijke periode. Het helpt dat ze steeds beter in staat zijn zich te verplaatsen in de gevoelens, wensen en situaties van anderen.

Wat kun je als ouder doen?
Je kunt kinderen helpen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen door ze complimentjes te geven voor wat ze goed doen.
Je kunt ervoor zorgen dat ze met andere kinderen kunnen samenspelen. Het is fijn als je kind spelenderwijs sociale vaardigheden opdoet.
Je kunt kinderen helpen door hen de gelegenheid te geven gevoelens en gedachten te uiten en er met elkaar over te praten

Samen spelen
Van spelen met elkaar leren kinderen met elkaar omgaan. Ze leren zich inleven in andere kinderen, rekening houden met elkaar, samen delen, op hun beurt wachten en samenwerken.

Rekening houden met elkaar
Vanaf een jaar of 4 lukt het kinderen beter om samen te spelen. Thuis, op straat, in de speeltuin, bij spelletjes en op school gelden regels. Ze hebben elkaar nu ook echt nodig bij het spel. Al doende leren ze rekening met elkaar te houden. Vooral kleuters spelen vaak inbeeldingsspelletjes waarbij ze doen alsof. Dit bevordert hun fantasie en spelenderwijs leren ze zo met de werkelijkheid omgaan. Oudere kinderen kunnen steeds beter rollen verdelen en gaan met elkaar regels afspreken.

Gezelschapsspelletjes
Veel gezelschapsspelletjes zijn geschikt voor verschillende leeftijden. Voor de band met je kind is het goed om samen spelletjes te doen. Dat kan bijvoorbeeld ook in gezinsverband, of je kunt kinderen samen een spel laten spelen.

Winnen en verliezen
Spelletjes zijn niet alleen leuk om te doen maar ook leerzaam. Je kind leert bijvoorbeeld spelenderwijs steeds beter tellen, onthouden en oplossingen bedenken. Ook is een spel een wedstrijd. Iedereen die meedoet, wil graag winnen. Kinderen leren zo dat ze ook wel eens kunnen verliezen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

bron: CJGVenlo