Brain Blocks

 

 

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

 

 

Brain Blocks is een beeldend middel dat mensen met autisme helpt zichzelf – in relatie tot anderen – beter te begrijpen. Met behulp van Brain Blocks praten we over autisme. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Welke gevolgen heeft dat voor hun functioneren in het dagelijkse leven? Het helpt kinderen om zichzelf en de relatie tot anderen beter te kunnen begrijpen.

 

Door Brain Blocks krijgen mensen met autisme handvatten om het eigen perspectief, denken en gedachten te verduidelijken en krijgen anderen (Bijv. ouders, partners, broers/zussen en/of klasgenoten) inzicht in het gedrag en denkwijze van de persoon met autisme. Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordingsproces en/of het acceptatieproces van mensen met autisme.

 

Start: De eerste BrainBlocks sessie bij kinderen is altijd samen met de ouder(s). Zo weten ouders en kind precies wat er tijdens de eerste sessie besproken is, daarna kun je met je kind dezelfde taal spreken en de Brain Blocks manier van denken verder voortzetten. Bij volwassenen mag er uiteraard ook iemand van de familie of een partner aansluiten.

 

Afspraken: Een Brain Blocks sessie duurt gemiddeld 60 minuten en zal plaatsvinden op het kantoor van BOEI-Limburg. Het is ook mogelijk om een Brain Blocks sessie op een andere locatie aan te bieden, bijv. school, club of bij familie. Dit om ook hier bewustwording betreft het denken en handelen van iemand met autisme te kunnen realiseren.

 

Kosten: Een consult of sessie Brain Blocks kan worden ingezet na verwijzing van de huisarts of door het sociaal wijkteam van uw gemeente.

 

 

Neem contact op met BOEI-Limburg voor meer informatie of om direct een afspraak te maken.