Liegen

Liegen: Bewust of onbewust.

Kinderen worden niet geboren met een geweten, maar ontwikkelen dat door van alles uit te proberen en grenzen op te zoeken. Ze kunnen de gevolgen van hun daden nog niet goed inschatten. Als het dan fout gaat, is een leugentje soms snel gemaakt om straf te ontlopen. Kinderen kunnen vanaf 6 à 7 jaar bewust liegen. Tot die tijd loopt werkelijkheid en fantasie sterk door elkaar. Als kinderen (vaak) liegen, is het moeilijk ze te blijven vertrouwen en kunnen ze problemen krijgen met klasgenootjes, vriendjes of familie. Het is dus goed om ze te leren de waarheid te spreken. 

Goed en slecht 
Rond 4 jaar hebben de meeste kinderen besef wat wel en niet mag. Het is nog wel moeilijk voor een kleuter om zich daar altijd aan te houden. Kleuters kennen ook nog niet goed het verschil tussen goede en slechte bedoelingen. Wat voor hen telt is het resultaat: het kopje is kapot. Het maakt niet uit of dit expres of per ongeluk is gedaan. Ze begrijpen nog niet goed wat schuld is.

Niet met opzet
Je kind vertelt waarschijnlijk niet altijd de waarheid. Maar dat betekent nog niet dat het opzettelijk de waarheid wil verdraaien, dus expres liegt. Als je kind wat ouder wordt begrijpt het steeds beter wat liegen is. Het is niet altijd gemakkelijk om er achter te komen of een kind zich met opzet niet aan de regels houdt. Soms liegen kinderen als ze zeggen dat ze het niet met opzet deden, maar soms gebeurt iets echt niet met opzet. Het is belangrijk dat je dit als ouder in de gaten hebt.

Vaak liegen
Kinderen kunnen liegen omdat ze geen straf willen. Als je kind veel liegt, is het goed om te kijken naar de manier waarop je straf geeft. Als je snel en veel straf geeft, dan is je kind eerder geneigd te liegen om die straf te ontlopen. Bedenk of je misschien niet te streng bent. Positief omgaan met je kind werkt beter dan straffen.

3 tips
- Vertel wat liegen is. Leg je kind uit dat het dan moeilijk wordt om hem/haar te geloven terwijl je hem/haar graag wilt vertrouwen. 
- Als liegen veel voorkomt maak je een contractje met je kind waarin je kind belooft de waarheid te vertellen. Als ouder(s) beloof je hem/haar te helpen om de waarheid te vertellen. Zet er een beloning in, bijv. dat voor elke dag dat je kind de waarheid vertelt een punt verdiend kan worden en bij 5 punten mag een vriendje komen logeren of gaan jullie naar de speeltuin of vul maar in!
- Maak het makkelijk om de waarheid te vertellen: wordt nooit boos als je kind de waarheid vertelt. Prijs je kind daarvoor! Bespreek vervolgens rustig het voorval waarover je kind vertelt.