Bewegen en autisme

Deze week staat in het teken van bewegen en sport voor mensen met autisme.

Natuurlijk is bewegen voor iedereen goed, maar voor kinderen met autisme is het belangrijk om extra te focussen op het belang hiervan omdat zij vaak vier drempels ervaren:

1. Motorische achterstand
2. Verminderde motivatie door negatieve ervaringen
3. Het onthouden van instructies (en de interpretatie daarvan)
4. De stress die sport met zich meebrengt

Toch is het heel belangrijk dat kinderen (en volwassenen) met autisme regelmatig bewegen. Het heeft een positieve invloed op bijvoorbeeld sociale vaardigheden en communicatie. Ook op agressie (door het uiten van energie), de weerbaarheid en het geluksgevoel heeft bewegen een positieve invloed. Een lager zelfbeeld komt ook vaak voor bij kinderen met autisme. Ook daar kan aan gewerkt worden door te sporten.

Daarnaast hebben kinderen met autisme een grotere kans op overgewicht door minder bewegingsuren, specifieke voorkeur voor voedsel, en in sommige gevallen medicijngebruik.

BOEI-Limburg biedt trajecten aan voor kinderen met overgewicht. Tijdens dit traject wordt een (GZ)psycholoog, een diëtiste en een kinderfysiotherapeute ingezet om het optimale resultaat de behalen. De psycholoog bekijkt en pakt zo nodig de psychische klachten (zoals emotie eten, pesten etc.) aan. Daarnaast geeft de psycholoog ook psycho- educatie en adviezen die ouders kunnen toepassen (zoals nee zeggen, consequent en duidelijk zijn) om ervoor te zorgen dat het kind niet meer te veel eet. De gewichtsconsulente gaat aan de slag met de voeding. De kinderfysiotherapeute gaat aan de slag met het bewegen. Deze drie disciplines werken nauw samen en bespreken onderling hoe het gaat.