Pesten

1 maart 2016

De gevolgen van pesten zijn groot

Kinderen die voor een langere tijd worden gepest worden ondervinden hier problemen van. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die gepest worden vaker een depressie ontwikkelen en bestaande problemen en gevoelens van eenzaamheid worden vergroot. Daarnaast klaagt het gepest kind vaak over buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Het zelfvertrouwen van een gepest kind zakt enorm waardoor het kind in een neerwaartse spiraal terecht kan komen. 

Onlangs is uit een onderzoek van de Leidse Universiteit gebleken dat kinderen en adolescenten die gepest worden, vaker aan zelfdoding denken dan kinderen en adolescenten die niet gepest worden. Zij onderzochten het verband tussen gepest worden en zelfmoordgedachten onder kinderen en adolescenten. Ook blijkt dat 15% - 20%  van deze doelgroep bij pesten betrokken is (geweest). Dit kan zowel in de rol van slachtoffer, dader of beide zijn.

Ook werd er een relatie gevonden tussen cyberpesten en zelfmoordgedachten. Met cyberpesten wordt pesten via internet of mobiele telefoon bedoeld. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen of adolescenten die op deze manier gepest worden, meer en sneller zelfmoordgedachten hebben. Een verklaring hiervoor kan zijn omdat de slachtoffers vernederd worden voor een groter publiek of omdat het materiaal opgeslagen ligt op het internet waardoor het ten alle tijden weer naar boven kan worden gehaald.

BOEI-Limburg biedt de training Rots en Water aan. Dit is een weerbaarheids- en anti-pest training. Sommige kinderen weten niet goed op welke manier ze grenzen aan moeten geven en voor zichzelf op moeten komen. Dit kan zich uiten in twee vormen. De eerste vorm is dat het kind zich terugtrekt en ver onder zijn/haar mogelijkheden blijft. De tweede vorm is dat het kind op een verkeerde manier voor zichzelf opkomt waardoor dit conflicten en problemen oproept.

De Rots en Water training leert kinderen en adolescenten om op een effectieve manier om te gaan met problemen. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen het ene uiterste en het andere uiterste. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van praktische oefeningen. Bewegen is iets wat bij deze training erg belangrijk is. Hierdoor leren kinderen en adolescenten wat hun sterke kanten zijn en waar nog mogelijkheden liggen. Kortom, de kinderen en adolescenten leren om: beter om te gaan met conflicten en agressie, een aantal sociale vaardigheden te ontwikkelen, samen te werken en eigen keuzes te maken.

De training wordt gegeven in groepsverband. Van te voren zal er een intake gesprek plaatsvinden waarin duidelijk gemaakt wordt wat de hulpvraag van het kind (en ouders) is. De Rots en Water trainsters zullen hiermee aan de slag gaan. Aan het einde van de training zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.