Kinderobesitas

Als kinderen met overgewicht en obesitas al op jonge leeftijd zeer intensief worden behandeld, heeft dat een gunstig blijvend effect op de gewichtsafname en de middelomtrek. 

Deze conclusie trekt kinderarts Gianni Bocca, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) na onderzoek onder 75 te zware kinderen van 3-5 jaar. 'We verdeelden hen in twee groepen en vergeleken het effect van een multidisciplinair leefstijl-interventieprogramma met een standaard behandelprogramma. Veertig kinderen die door het multidisciplinaire team werden behandeld, bezochten samen met hun ouders regelmatig een diëtist. Daarnaast gingen ze naar een fysiotherapeut waar ze balspelletjes speelden en beweging op muziek kregen', aldus de kinderarts.

Belonen
De ouders kregen gedragstherapie bij een psycholoog. Bocca: 'Zo leerden ze kinderen positief te belonen zonder snoep erbij en tevens wat het onderscheid is tussen trek en honger van een kind. Ook moesten ze bijhouden wat hun kinderen hadden gegeten. Dat werd bij de diëtist telkens teruggekoppeld.' Bij de overige 35 kinderen werd de standaardbehandeling toegepast. 'Zij werden door een kinderarts gezien en kregen samen met hun ouders tips voor een gezonde leefstijl.'

Taille
Bij de intensief behandelde groep werden beduidend betere resultaten behaald. 'De eerste groep verloor meer gewicht en kreeg een smallere taille. De tweede groep verloor ook gewicht, maar minder. De middelomtrek bleef bij hen hetzelfde. Na drie jaar hebben we de kinderen nog eens bekeken; de intensief behandelde groep had nog steeds het voordeel van de gewichtsreductie en een betere lichaamssamenstelling.'

Bocca's advies is dan ook duidelijk. 'Geef deze kinderen de intensieve behandeling. Dat is natuurlijk duurder op korte termijn, maar op langere termijn scheelt dat gezondheidskosten. Het gaat immers om kids met behoorlijk overgewicht die verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben en een sterke insuline-ongevoeligheid.'