Wat doe je als blijkt dat je kind andere kinderen pest?

Als ouder zijnde is het pijnlijk om te horen dat je kind andere kinderen pijn doet. Maar ook de kinderen die pesten dragen vaak veel verdriet met zich mee.

Sociale vaardigheden vormen een belangrijk deel van je geestelijke gezondheid. Als je kind andere kinderen pest, kan het erop duiden dat je kind niet lekker in zijn vel zit of ergens niet tevreden over is. Omdat hij niet goed weet hoe hij dit kan uiten, uit dit zich in pestgedrag.

Het is belangrijk om te onthouden dat pestkoppen geen “slechte” kinderen zijn. Er zijn vele redenen waarom goed-opgevoede, nette kinderen onaardig kunnen zijn tegen andere kinderen:

  • Het kind wilt graag bij een groepje pesters horen. Deze groepjes zijn vaak hecht waardoor het fijn is om ergens bij te horen.
  • Het kind wordt op school of thuis zelf gepest en probeert dit te overwinnen door zich zelf agressief op te stellen.
  • Het kind is op zoek naar aandacht van leraren, ouders of klasgenootjes. De manieren die het kind tot nu toe heeft geprobeerd, hebben niet gewerkt. Negatieve aandacht is ook aandacht.
  • Het kind is van zichzelf assertief en impulsief.
  • Het kind heeft geen idee wat het met andere kinderen doet als ze gepest worden. Dit is voornamelijk het geval bij jongere kinderen.

Door met je kind te praten, begrip en op brengen en het te bekijken vanuit zijn oogpunt, kun je jouw kind wat sociale vaardigheden aanleren. Hieronder volgen wat tips die ervoor kunnen zorgen dat je kind een betere relatie ontwikkeld met zijn leeftijdsgenootjes.

  • Praat met je kind over het pestgedrag. Maak duidelijk dat je er voor je kind bent en graag naar hem wilt luisteren. Door over bepaalde voorvallen te praten, begrijp je misschien waarom je kind bepaalde acties uitvoert. Als je geen grip krijgt op je kind of er niet achter komt waarom hij pest, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken.
  • Als je erachter bent waarom je kind andere kinderen pest, kun je er wat aan gaan doen. Laat je kind praktijkvoorbeelden vertellen en speel rollenspellen om te kijken hoe het ook anders opgelost had kunnen worden. Vertel je kind hoe je graag wilt dat hij reageert. Het kan ook helpen als je jouw kind vanuit het perspectief van het slachtoffer laat kijken. Laat je kind benoemen hoe hij denkt dat dat kind zich voelt.
  • Kinderen die thuis te maken krijgen met onvriendelijke reacties of agressieve handelingen, hebben meer kans om dit buitenshuis te laten zien. Als ouders zijnde is het belangrijk om op te letten op welke manier je naar je kinderen toe reageert. Kinderen neem veel handelingen van hun ouders over.
  • Een pestkop straffen kan effectief zijn, maar dan moeten de straffen wel zinvol zijn. Als je er bijvoorbeeld achter komt dat je tiener internetpest, is het zinvol om zijn computer te vergrendelen en zijn telefoon af te nemen.
  • In sommige gevallen dring je niet door tot je kind of is de situatie dusdanig ernstig dat je het zelf niet op kunt lossen. Ga dan op zoek naar hulp. Let goed op dat de hulpverlener bij je kind past, anders heeft het weinig effect.