• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

TOM-training

Training voor kinderen met autisme die eigen gedachten en gedrag beter willen leren begrijpen.

De TOM-training - gebaseerd op de Theory Of Mind - bevordert bij kinderen van 5 tot en met 12 jaar met een autisme-spectrum stoornis de sociaal-cognitieve ontwikkeling, waardoor zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen, bedrog te onderkennen, eigen gedachtenpatronen te erkennen en hoe hier naar te handelen (afstemming).

Voor wie
De training is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar met autisme, die eigen gedachten en gedrag beter willen leren begrijpen.

De training
Tijdens de training leert uw kind om sociale situaties beter in te kunnen schatten, waardoor hij/zij in staat is om gedachten patronen en emoties bij zichzelf en bij anderen te herkennen. Daarnaast leert het kind om zich te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en overwegingen van andere mensen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 •  Leren gericht kijken, luisteren en nadoen
 • Leren herkennen van bedoelingen en gevoelens bij jezelf en anderen
 • Stimuleren van het zelfbeeld en het voorstellingsvermogen
 • Leren zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen.

De trainingen zijn samengesteld vanuit de bouwstenen van de TOM. Na de intake vinden er een aantal groepsbijeenkomsten plaats, na iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een huiswerkopdracht mee. De TOM-training kan ook individueel aangeboden worden.

Aanmelding
Aanmelden voor deze training kan via de telefoon. Er wordt een intakegesprek gepland waarin de inschatting wordt gemaakt of deze training bij uw kind aansluit. Indien dit het geval is, zal er een kennismakingsgesprek worden gepland met de trainer. De trainer kan zich tijdens het intakegesprek een duidelijk beeld vormen van de problematiek, zodat er tijdens de training goed ingespeeld kan worden op de vraag van de cliënt en diens ouders.

Vergoedingsmogelijkheden
Indien uw kind onder behandeling is binnen de psychologenpraktijk van BOEI-Limburg, kan uw kind kosteloos deelnemen aan de sociale vaardigheidstraining. Vraag uw behandelend psycholoog naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Voor meer informatie over de training en de vergoedingsmogelijkheden kunt u contact op nemen met Anke Giesberts, coördinator van de trainingen, door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..