• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

Onderzoek

Met behulp van psychologisch onderzoek wordt er antwoord gegeven op vragen rondom de ontwikkeling en het functioneren van een kind of adolescent. Wat is er aan de hand, hoe kunnen de problemen verklaard worden en wat kunnen we doen om de problemen te verminderen? 

Voor wie?
Bij BOEI-Limburg kunnen kinderen en adolescenten van 0 tot 18 jaar, die psychologische klachten of problemen ervaren, worden onderzocht. Wilt u, als ouder/verzorger, bijvoorbeeld inzicht krijgen in de leercapaciteiten of vermoedt u dat uw kind hoogbegaafd is of juist op zijn tenen moet lopen? Wilt u inzicht krijgen in de sterke en minder sterke kanten van de persoonlijkheid van uw kind? Wilt u graag inzicht krijgen in hoe uw kind met zijn of haar gevoelens en emoties omgaat? Of wilt u inzicht krijgen in het geheugen van uw kind, merkt u dat uw kind zich niet kan concentreren en wilt u hier meer inzicht in hebben? Dit zijn allemaal voorbeelden waarom een psychologisch onderzoek kan plaatsvinden.

Onderzoeken
Aan de hand van de hulpvraag kunnen er drie soorten onderzoeken plaatsvinden, namelijk intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een of meerdere dagdelen, afhankelijk van welk onderzoek er nodig is. De testen en vragenlijsten voor het onderzoek zijn betrouwbare en valide meetinstrumenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog/psychologisch medewerker die veel ervaring heeft met deze testen en vragenlijsten. Na de testafnames worden de gegevens van de gedragsobservaties en de testscores zorgvuldig in een verslag verwerkt. Dit verslag wordt bestudeerd en voor akkoord getekend door onze (GZ-)psycholoog. In een gesprek met ouders en/of school zullen de onderzoeksresultaten verder toegelicht worden en bespreken we de resultaten van het onderzoek.

Intelligentieonderzoek
In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw zoon/dochter in beeld gebracht. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de minder sterk ontwikkelde kanten binnen het intelligentieprofiel? Zijn de vaardigheden ongeveer even sterk ontwikkeld of is er veel verschil tussen de sterke en minder sterke kanten? Als er grote (significante) verschillen zijn, levert dit voor het kind/ de adolescent vaak problemen op en leidt dit vaak tot interne (bijvoorbeeld faalangst) of externe spanningsklachten (bijvoorbeeld opstandig gedrag). 

Het intelligentieonderzoek wordt gedaan met behulp van de WPPSI-III, WISC-III of de WAIS-III; een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen en adolescenten. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waarbij de taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart worden gebracht. Prestaties worden vergeleken met die van leeftijdsgenoten en vormen de basis voor advisering met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.

Een intelligentieonderzoek is altijd onderdeel van een persoonlijkheidsonderzoek. 

Persoonlijkheidsonderzoek
Tijdens het persoonlijkheidsonderzoek wordt er gekeken naar de relatie tussen de klachten en de persoonlijkheid van het kind. Dit geeft inzicht in de klachten van uw kind en hoe uw kind hiermee omgaat. Verder kan het persoonlijkheidsonderzoek inzicht geven in hoe uw kind omgaat met problemen en hoe uw kind zichzelf ziet in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld als uw kind last heeft van angstklachten, dan kan er met dit onderzoek gekeken worden welke persoonlijkheidskenmerken de angstklachten mede veroorzaken.

Het kind heeft een gesprek met de psycholoog/ psychologisch medewerker en vult samen met de psycholoog een aantal vragenlijsten in. Voorbeeld vragenlijsten zijn: ZinnenAanvulLijst voor kinderen (ZALC) en de Nederlandstalige Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). De evaluaties van de gegeven antwoorden zijn niet goed of fout, omdat ze aangegeven hoe het kind denkt.

Neuropsychologische onderzoek
Bij het neuropsychologisch onderzoek wordt er gekeken of de klachten die uw kind ervaart, te maken hebben met de manier waarop zijn of haar hersenen werken. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk geheugen, aandacht, concentratie en werktempo. In dit onderzoek kan naar voren komen of uw kind zich heel goed of juist minder goed kan concentreren en of uw kind een snel of langzaam werktempo heeft. Deze informatie kan erg nuttig zijn voor op school.

Het kind maakt onder begeleiding van de psycholoog/ psychologisch medewerker de opdrachten/ testen. Voorbeelden van een neuropsychologische test zijn de Bourdon Vos test (BV) en de 15- woorden leertaak (WLT).

Aanmelden
Aanmelden voor een psychologisch onderzoek kan via de telefoon of via de mail. U wordt dan uitgenodigd voor een intake gesprek met een (GZ)-psycholoog. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken welke onderzoek het meest geschikt is voor de klachten/problemen van uw kind.

Vergoedingsmogelijkheden
Als u in het bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts of de gemeente wordt de behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig vergoed door de gemeente. 

Voor meer informatie over de behandeling en de vergoedingsmogelijkheden kunt u contact opnemen via 077-3523883 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .