• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

Speltherapie

Speltherapie is een therapie voor kinderen waarbij spel wordt gebruikt als een middel om een kind te helpen bij een bepaalde problematiek.

Wat is speltherapie?
Voor kinderen is het vaak moeilijk om zich uit te drukken is woorden. Spel is de taal van het kind en het heeft een diepere betekenis. Speltherapie is een therapie voor kinderen waarbij spel wordt gebruikt als een middel om een kind te helpen bij een bepaalde problematiek. De therapie sluit aan bij de belevingswereld en de behoeften van het kind. De therapeut bouwt in de loop van de therapie een vertrouwensband met het kind op, zodat het in zijn spel durft laten zien waar het mee zit. Door te observeren, mee te leven, mee te spelen en woorden te geven aan het spel krijgt het kind ondersteuning van de therapeut om moeilijke confrontaties aan te gaan en zijn problemen te verwerken. Het kind krijgt de ruimte om in zijn spel met nieuw, ander gedrag te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen die hij/zij toe kan passen in de praktijk.

Voor wie is speltherapie?
Speltherapie kan ingezet worden bij uiteenlopende problematieken. Denk bijvoorbeeld aan een rouw- of verlieservaring, een trauma, faalangst, gedragsproblemen, slaapproblemen, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, etc. Het kind zit in de knel en komt er zelf niet uit. Het lukt de omgeving en het kind niet om het op te lossen. Ondersteuning in de vorm van speltherapie kan dan helpend zijn.

De spelkamer
De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. Dit is een veilige kamer voor het kind waar hij/zij kan spelen en zijn eigen wereldje kan ontwerpen. In de spelkamer is allerlei speelgoed aanwezig zoals een zandtafel, verkleedkleren, blokken, een keukentje, knutselspullen, klei, verf, auto`s, poppetjes, knuffels, een poppenhuis en gezelschapspelletjes. Het kind en de therapeut gebruiken deze spullen om uiting en richting te geven aan zijn/haar gevoelens en bepaalde dingen een plekje te geven.