• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

Kindercoaching

Onbezorgd opgroeien is niet voor ieder kind of jongere aan de orde. Soms zijn er problemen waardoor er belemmeringen plaatsvinden in het opgroei proces. Dit kunnen sociaal-emotionele problemen zijn, problemen in de omgeving of problemen in het gezin.

Als dit het geval is, kan een begeleider van BOEI-Limburg daarbij helpen. BOEI persoonlijke begeleiding en ondersteuning adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren die speciale zorg nodig hebben zodat zij kunnen blijven functioneren in hun thuissituatie, op hun school, op hun werk of in hun sociale omgeving. Met een team van professionals zullen wij zorgen dat passende en optimale zorg geboden wordt. Iedere situatie en ieder kind is uniek. Daarom stemmen we onze zorg en begeleiding af op het individuele kind en zijn of haar omgeving.

Het traject

De aanmelding van persoonlijke begeleiding en ondersteuning gaat via internet of telefonisch. Zodra de aanmelding bij BOEI-Limburg binnen komt, zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. Er wordt een intakegesprek gepland waarin het probleem besproken wordt. Samen met ouders, het kind of de jongere en de begeleider worden er doelen opgesteld waaraan de komende periode gewerkt zal worden. Tijdens het hulpverleningstraject zal de begeleider met het kind of de jongere thuis afspreken of op een locatie van BOEI-Limburg. Samen wordt er gezocht naar een oplossing die het beste bij de hulpvraag past. Als dit betekent dat de begeleider met het kind of de jongere buitenshuis moet gaan werken, is dit in overleg mogelijk. Kortom, de begeleider van BOEI-Limburg is zeer flexibel om ervoor te zorgen dat de meest passende en optimale zorg geboden wordt. Voor vragen over de persoonlijke begeleiding en ondersteuning kan er contact opgenomen worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..   

Kindercoaching is een vorm van begeleiding voor kinderen waarbij op een laagdrempelige manier gezocht wordt naar een oplossing. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar die op de een of andere manier vastlopen, worden geholpen om op eigen kracht weer verder te kunnen. De manier van begeleiding is oplossingsgericht. Het kind wordt gestimuleerd om op de oplossing voor het probleem zelf te vinden. Op die manier wordt ook zijn/haar zefvertrouwen vergroot.

Voor welke problematieken is kindercoaching geschikt?

 • faalangst
 • een negatief zelfbeeld/onzekerheid
 • lastig vriendjes maken
 • concentratieproblemen
 • onvoldoende weerbaarheid/assertiviteit
 • piekeren
 • moeite met het uiten van emoties
 • omgaan met bepaalde situaties

Het traject Aanmelden voor een kindercoachingstraject kan via onderstaand e-mailadres of telefonisch. Er wordt een inschatting gemaakt van de problematiek, waarna er een intakegesprek plaats zal vinden. Tijdens dit intakegesprek zal er dieper ingegaan worden op de problematiek, hoe lang dit al speelt, hoe uw kind in elkaar zit, etc. Aan de hand van dit intakegesprek zal er een inschatting gemaakt worden van het aantal sessies die nodig zijn. Meestal zullen dit rond de 5 á 6 sessies zijn. Na deze sessies zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden waarin gekeken wordt of verdere hulp nog gewenst is of dat het doel bereikt is. Een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts is niet nodig. Voor vragen of meer informatie kan er contact opgenomen worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Reacties van ouders

"Onze zoon van 7 jaar had veel last van driftbuien en van alle prikkels om hem heen. Op school ging het altijd goed maar omdat hij zich daar zo inhield kwam dat er thuis vaak uit. Nadat hij kennis had gemaakt met de hulpverlener, was er meteen een klik en gaf hij zelf al aan dat hij wilde werken aan zijn boosheid. De eerste sessie was in spelvorm om zo wat meer aan elkaar te kunnen wennen. Dmv spelenderwijs vragen stellen kwamen er al wat dingen boven wat hem dwars zat en waar hij moeite mee had om mee om te gaan. Hier is dieper op in gegaan en hij heeft wat handvaten gekregen om hier mee om te gaan. Via een thermometer kan hij nu aangeven waar zijn gevoel en emoties zitten. Wanneer hij hoog zit en een drift bui voelt aan komen kan hij afleiding zoeken in de dingen die ze samen tijdens sessie hebben opgesteld. Ook heeft hij oefeningen gehad om zich af te kunnen sluiten van alle drukte om hem heen. Na verschillende gesprekken en oefeningen heeft hij zich zelf nu beter in de hand en kan hij zijn gevoelens beter verwoorden. Wij zijn echt super geholpen met de hulp van BOEI-Limburg"

Moeder van een trotse zoon