• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

Faalangst begeleiding

Een kortdurende begeleiding voor kinderen die last hebben van faalangst en hierdoor blokkeren.

Kinderen met faalangst blokkeren bij bepaalde taken. Zodra de taak voorbij is, verdwijnt ook de faalangst. Tot het moment dat het kind dezelfde taak moet doen. Er is sprake van irrationele angst, die niet in verhouding staat tot de gestelde taak of opdracht. Als iemand last heeft van faalangst gaat het hart sneller kloppen en neemt de bloed- en zuurstoftoevoer naar armen, handen, benen en voeten toe. Daardoor krijg je warme of koude handen en begin je te zweten. Andere lichamelijke verschijnselen zijn verkramping van de maag, droge lippen en trillen of bibberen. Kinderen geven vaak aan dat ze ziek zijn en niet naar school willen, terwijl er lichamelijk vaak niets aan de hand is. Ze zijn bang om te falen.

Het belangrijkste en vaak vervelendste is echter dat het kind door faalangst niet meer goed in staat bent helder na te denken: het  denkvermogen blokkeert. Dit zorgt ervoor dat de resultaten uitblijven of sterk tegenvallen. Normaal gesproken is het niet zo erg als iets een keer mislukt, maar naarmate het aantal mislukte pogingen toeneemt, groeit de faalangst. Daardoor wordt het telkens moeilijker dezelfde taak succesvol af te ronden.

Faalangst bestaat uit drie vormen:
- Cognitieve faalangst, angst voor toetsen, schoolse taken of een spreekbeurt; Deze kinderen hebben vooraf al negatieve gedachten en dit blokkeert helder denken. 
- Sociale faalangst, spreekangst voor een groep of bang om af te gaan t.o.v. anderen; Deze kinderen tonen lichamelijke reacties zoals zweten, hakkelen of blozen. 
- Motorische faalangst, angst voor motorische of wedstrijdtaken zoals bij gym: De faalangst blokkeert het handelen waardoor je controle over je bewegingen verliest.
De oorzaken kunnen zijn: negatieve schoolervaringen; ouders die overbeschermend zijn (waardoor het kind niet kan leren van fouten) en ouders die te hoge eisen stellen  (waardoor een kind het gevoel kan krijgen dat het nooit goed is).

BOEI-Limburg biedt begeleiding aan kinderen met faalangst. Het doel van de begeleiding is dat het kind weer een positief beeld van zichzelf krijgt en meer zelfvertrouwen opbouwt. Het kind moet zichzelf leren kennen en zijn eigen sterke en zwakke kanten leren. De omgeving kan helpen door een goede sfeer in de groep op school te houden De leerkracht moet de nadruk leggen op hoe het kind heeft gewerkt in plaats van wat het gepresteerd heeft. Thuis kunnen ouders helpen door het kind positief te benaderen en complimenten te geven. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteed aan negatieve gedachten en positieve gedachten, ontspanningsoefeningen en het zelfbeeld.

Aanmelding
Aanmelden voor de begeleiding kan via de telefoon en via de mail. Indien de inschatting wordt gemaakt dat de begeleiding bij uw kind aansluit, wordt er een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek zal er kennis gemaakt worden met de begeleider en de praktijkruimte. De begeleider kan zich tijdens het intakegesprek een duidelijk beeld vormen van de problematiek, zodat er tijdens de begeleiding goed ingespeeld kan worden op de vraag van de cliënt en diens ouders. 

Vergoedingsmogelijkheden
Neem voor meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden contact op via 077-3523883 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..