• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

Voeding en beweging

Veel ouders hebben vragen rondom de voeding van hun kind. Denk hierbij aan vragen zoals: Wat is een gezond eetpatroon? Welk eten is goed voor mij en mijn kind? Wat moet ik doen als mijn kind slecht eet? Wat is een gezond gewicht? Hoe beloon ik mijn kind op een gezonde manier? 

 

Een goede levenshouding is van belang om gezond en positief in het leven te staan. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 • regelmaat
 • beweging
 • rustmomenten
 • genieten van goed en lekker eten
 • lief zijn voor jezelf
 • plezier hebben
 • positief denken

BOEI-Limburg biedt begeleiding en geeft tips aan ouders en hun kinderen die graag op een gezonde manier met voeding om willen gaan. Dit doen we door samen met u aandacht te schenken aan de vragen die u heeft. Tijdens de consulten wordt er gekeken naar de knelpunten en bieden wij de juiste handvatten aan zodat u leert om keuzes te maken.

De werkwijze die gebruikt wordt is 'Ik mag alles eten' en is ontwikkeld door de Gewichtsconsulenten Nederland. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het vinden van een oplossing die bij u past. Het is namelijk mogelijk om gewicht te verliezen zonder een streng dieet te volgen. Er wordt aandacht besteed aan uw eigen voedingspatroon en denkwijze over eten en voeding. Het doel is om eetgewoontes en gedachten over eten te veranderen zodat je gewicht verliest zonder jezelf tekort te doen. Belangrijk is dat je het gewicht gaat bereiken waar jij je lekker bij voelt. Daarbij letten we niet alleen wat de weegschaal en de centimeter aangeven, maar hoe jij je voelt en wat je uitstraalt.

Boei-Limburg biedt een drietal vormen van gewichtsconsulten aan:

 • Individuele begeleiding aan volwassenen, waarbij begeleiding wordt geboden aan volwassenen met vragen rondom voeding. Hierbij kan aandacht besteed worden aan het eigen voedingspatroon en/of het voedingspatroon van het gehele gezin.
 • Begeleiding aan kind en jeugd, waarbij aandacht wordt geschonken aan kinderen en een gezond leefpatroon.
 • Ouderbijeenkomsten, waarbij aandacht wordt besteed aan veel voorkomende vragen en onderwerpen rondom (op-) voeding en beweging. De ouderbijeenkomsten vinden plaats in groepsverband.

Voorafgaand aan de consulten zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit is een oriënterend gesprek en vindt geheel gratis en vrijblijvend plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we of de begeleiding van Gewichtsconsulenten Nederland voor u de juiste keuze is. Wanneer deze punten duidelijk zijn maken we gezamenlijk een afspraak voor een intakegesprek. Het is ook mogelijk dit meteen na het kennismakingsgesprek te doen. Tijdens het eerste gesprek zal duidelijk worden of er voldoende motivatie aanwezig is. Bovendien moet er wederzijds vertrouwen zijn. Dit vinden wij zeer belangrijk want op de pijlers motivatie en vertrouwen kunnen we bouwen.

Verder zullen wij u vragen om een aantal dagen zeer nauwkeurig een eetdagboek bij te houden. Aan de hand daarvan kan het advies afgestemd worden.

Kosten individuele begeleiding

Kort traject (5 weken):

 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Intakegesprek: € 55,- inclusief werkboek + infomap
 • Consulten 2 t/m 5: € 100,-

Lang traject (9 weken):

 

 • Kennismakingsgesprek: gratis
 • Intakegesprek: € 55,00 inclusief werkboek + infomap
 • Consulten 2 t/m 9: € 200,00

Als u klaar bent met het traject en toch nog een poosje een stok achter de deur wilt hebben zijn er twee mogelijkheden:

 

 • per consult: € 27,50
 • onderhoudspakket: 5 consulten voor de prijs van 4: € 100,00

Deze consulten plannen we in naar uw wensen; één maal per 2 weken, één maal per 3 weken, alles in mogelijk in overleg met elkaar.

Veel verzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.