wEET & BEWEEG

wEET & BEWEEG

Voor wie?
Het zorgprogramma ‘’Gezond gewicht en lekker in je vel’’ is ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met hun gewicht en hun zelfbeeld. Door middel van het programma worden kinderen (0-19 jaar) geholpen om zicht te krijgen op hun eetgewoonten, verantwoord te bewegen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Daarnaast krijgen opvoeders tips en adviezen om het kind te ondersteunen en motiveren in dit traject.

Het doel
Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Denk aan gewichtsproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten. Overgewicht kan ook leiden tot psychische problemen zoals lage zelfwaardering, negatief zelfbeeld en er bestaat een grotere kans dat een kind met overgewicht gepest wordt. Om te voorkomen dat een kind in aanraking komt met een van deze gevolgen is er een zorgprogramma opgericht. In deze strijd tegen overgewicht is gezonde voeding, een actief beweegpatroon en zelfvertrouwen belangrijk.

Het programma
Binnen de behandeling werken de diëtiste, kinderfysiotherapeut en (GZ)psycholoog intensief samen om hulp te kunnen bieden aan het kind en het gezin. Hierdoor worden problemen vroegtijdig gesignaleerd en behandeld.

Diëtiste
De diëtiste brengt in kaart wat de eetgewoonten zijn van het kind en het gezin. Daarnaast wordt er gekeken naar het eetgedrag en de emotionele beleving van eten. Eet een kind bijvoorbeeld omdat hij honger heeft of zich verveelt? Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin worden behandeldoelen opgenomen zoals het aanleren van een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Deze behandelingen worden vanuit de zorgverzekeringswet ingezet.

Kinderfysiotherapeute
Samen met de ouders/verzorgers van het kind wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling en de leefgewoonten van het kind. De hulpvraag wordt geformuleerd en er wordt een behandelplan opgesteld waarin de persoonlijke doelen van het kind verwerkt worden. Deze doelen kunnen zich richten op het vergroten van de spiergroepen, het verbeteren van het uithoudingsvermogen en het verbeteren van de motorische vaardigheden. Deze behandelingen worden vanuit de zorgverzekeringswet ingezet

(GZ)psycholoog
De psycholoog richt zich op het sociaal-emotionele deel van het kind. Samen wordt er gekeken naar wat het kind lastig vindt. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staan doelen benoemd die betrekking kunnen hebben op het leren omgaan met emoties en moeilijke situaties, het vergroten van het zelfvertrouwen en versterking van vaardigheden.

De gezamenlijke aanpak richt zich op:
- Beter en verantwoord kunnen bewegen.
- Gezondere leefstijl voor het hele gezin en handhaven van het huidig gewicht of gewichtsreductie.
- Meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld waardoor het kind beter in zijn vel zit.

Ons gezamenlijk doel is het kind maximaal te ondersteunen bij zijn/haar overgewicht vanuit drie disciplines met de kernbegrippen:
- Bewegen
- Gezond eten
- Zich goed en in balans voelen 

Buddyzorg Limburg
BOEI-Limburg heeft een samenwerkingsverband met Buddyzorg Limburg. De buddy kan sociale en emotionele steun bieden op momenten dat het kind een steuntje in de rug nodig heeft. Op een laagdrempelige manier kan de buddy betrokken worden bij het traject. Buddy’s zijn geschoolde vrijwilligers en worden begeleid in het omgaan met kinderen met overgewicht.

Aanmelden
Aanmelden voor dit programma kan telefonisch via 077-3523883. 

Vergoedingsmogelijkheden
Neem voor de vergoedingsmogelijkheden contact op met de administratie via 077-3523883.