Remedial teaching

Remedial teaching is een lesmethode waarmee kinderen met bepaalde leer- en gedragsproblemen geholpen kunnen worden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om kinderen met dyslexie of andere leerproblemen. 

Voor wie?
RT is geschikt voor kinderen die een (kleine) leerachterstand hebben in het reguliere onderwijs. Deze leerachterstand kan voortkomen uit dyslexie, hoogbegaafdheid of leerproblemen. 

Doel
Remedial Teaching is geen bijles, maar gespecialiseerde hulp toegespitst op de leerbehoefte en leermogelijkheden van het kind, uitgaande van de reeds verworven kennis en vaardigheden en aansluitende bij de lesmethodes van de school. Samenwerking met school is daarbij dan ook essentieel. Een heel belangrijke doelstelling van remedial teaching is dat kinderen met de rest van de klas mee kunnen blijven doen. De begeleiding duurt net zo lang tot je kind weer mee kan doen op het niveau van de rest van de klas.

De te remediëren vakgebieden zijn:
- Lezen - technisch en begrijpend
- Rekenen - technisch en inzichtelijk
- Spelling - onveranderlijke woorden
- Werkwoordspelling

Tevens kan expliciet aandacht gegeven worden aan het verbeteren van de automatisering bij lezen en rekenen. 

Aanmelding
Aanmelden voor deze training kan telefonisch. Er wordt een intakegesprek gepland waarin de inschatting wordt gemaakt of deze begeleiding bij uw kind aansluit.

Vergoedingsmogelijkheden
De kosten voor Remedial Teaching zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie rondom de kosten, kunt u contact opnemen met het secretariaat via 077-3523883.