Met behulp van psychologisch onderzoek wordt er antwoord gegeven op vragen rondom de ontwikkeling en het functioneren van een kind of adolescent. Wat is er aan de hand, hoe kunnen de problemen verklaard worden en wat kunnen we doen om de problemen te verminderen? 

Lees Meer

BOEI kind- en jeugdpsychologie voorziet in een breed behandelaanbod voor kinderen en adolescenten van 4 tot 18 jaar. Er wordt veelal (kortdurende) oplossings- en klachtgerichte behandeling aan ouders en kinderen/jeugdigen en jongvolwassenen geboden.

Lees Meer

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Het is een kortdurende en effectieve therapievorm die bedoeld is voor kinderen en jongeren die last blijven houden van nare of traumatische ervaringen. 

Lees Meer
Soms loopt het thuis even niet zo lekker. Er kunnen bepaalde spanningen zijn tussen broers en/of zussen, ouders of kinderen en ouders. Ook kan sprake zijn van verlies, rouw of bepaalde veranderingen in de gezinssituatie die zorg en aandacht nodig hebben.
Lees Meer