creatieve therapie

Creatieve therapie is een actieve therapie vorm waarbij er gewerkt wordt met verschillende werkvormen. 

Wat is creatieve therapie?
Creatieve therapie is een actieve therapievorm. Binnen de therapie staat het doen en handelen centraal. Er wordt gewerkt met werkvormen als tekenen, knutselen, rollenspel en spelvormen. Dit waar mogelijk in combinatie met gesprekken. Binnen de spelkamer wordt een veilige omgeving gecreëerd, waarin emoties geuit kunnen worden, nieuwe vaardigheden en alternatief gedrag geoefend kan worden. Middels de verschillende werkenvormen werkt het kind/ de jongeren aan het behalen van zijn of haar doel binnen de therapie.
De therapeut stimuleert het kind (middels gerichte opdrachten) om de geleerde vaardigheden of het alternatieve gedrag ook thuis en/of op school toe te passen. De samenwerking met ouders en school wordt hierbij opgezocht.

Voor wie is creatieve therapie passend?
Creatieve therapie binnen BOEI-Limburg is passend voor kinderen en/of jongeren vanaf een leeftijd van 7 t/m 18 jaar. Deze therapievorm kan ingezet worden bij problemen rondom emotieregulatie of emotie uiting, moeilijkheden op het gebied van sociale vaardigheden, angsten, laag zelfvertrouwen of zelfbeeld en aandacht/concentratieproblemen.

Veel voorkomende hulpvragen van kinderen en/of jongeren zijn bijvoorbeeld:
- Makkelijker vriendjes kunnen maken en/of behouden 
- minder vaak boos, verdrietig of bang zijn
- minder snel bang zijn om fouten te maken
- minder vaak last hebben van buik en/of hoofdpijn
- meer geloven in eigen kwaliteiten

De spelkamer
De creatieve therapie vindt plaats in de spelkamer. Dit is een veilige kamer voor het kind waar hij/zij kan spelen en zijn eigen wereldje kan ontwerpen. In de spelkamer is allerlei speelgoed aanwezig zoals een zandtafel, verkleedkleren, blokken, een keukentje, knutselspullen, klei, verf, auto`s, poppetjes, knuffels, een poppenhuis en gezelschapsspelletjes. Het kind en de therapeut gebruiken deze spullen om uiting en richting te geven aan zijn/haar gevoelens en bepaalde dingen een plekje te geven.