• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

BEGELEIDING, OPVOEDING, EDUCATIE EN INZICHT

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Opgroeien en opvoeden kan soms problemen geven. Gelukkig verdwijnen veel problemen weer vanzelf, maar soms is het nodig om hulp in te schakelen.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren tot 18 jaar, ouders en gezinnen, die tijdelijk uit balans zijn. Wij helpen hun weer in balans te komen en versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Ook scholen en beroepskrachten kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Wij vinden het belangrijk dat elk mens uniek kan zijn, zich positief ontwikkelt, meetelt en mee kan doen. Wij hebben een breed aanbod en zijn gespecialiseerd in problematiek rondom:

Autisme

ADHD

Angst en traumatische ervaringen (EMDR)

Onzekerheid en identiteitsproblemen

Opvoedings-, gedrags-, en gezinsproblemen ook in complexe situaties

Overgewicht

Somberheid, depressie en andere psychische problemen

Vastlopen op school of niet naar school gaan

In ons team werken gekwalificeerde mensen met elk hun eigen kennis, vaardigheden, kwaliteiten en tevens de visie om af te stemmen op de unieke situatie. Zij werken samen en zetten in wat nodig is om snel tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Ouders worden altijd actief betrokken en afhankelijk van de situatie kan ook school of anderen uit de directe omgeving van het kind betrokken worden. Waar nodig werken we samen met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, artsen, gemeenten, scholen en wie verder nog nodig is om snel en effectief de optimale hulp te kunnen bieden. Zo bieden we samen de beste kwaliteit zorg aan onze cliënten.

Wij streven ernaar om zonder wachttijden te werken.