• BOEI-Limburg voor kind gezin en school
  BOEI-Limburg voor kind gezin en school

  De meeste optimale en passende zorg voor kind, gezin en scholen >

 • Studiebegeleiding
  Studiebegeleiding

  Begeleiding van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs >

 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
  Persoonlijke begeleiding en ondersteuning

  BOEI adviseert, ondersteunt en begeleidt kinderen en jongeren >

 • Kind en Jeugdpsychologie
  Kind en Jeugdpsychologie

  BOEI helpt kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD >

 • Gezin
  Gezin

  BOEI-Limburg ondersteunt, begeleidt en behandelt in het gezin daar waar problemen zich voordoen > 

 • Schoolbegeleidingsdienst
  Schoolbegeleidingsdienst

  BOEI ondersteunt en adviseert leerkrachten, leerlingen en ouders bij het realiseren van passend onderwijs bij kinderen met een functiebeperking >

BEGELEIDING, OPVOEDING, EDUCATIE EN INZICHT

WELKOM OP ONZE WEBSITE

Het coronavirus houdt ons land nog steeds in haar greep. Onze organisatie volgt alle ontwikkelingen op de voet en volgt de landelijke maatregelen van het RIVM. Van een terugkeer naar de oude situatie is helaas nog geen sprake. BOEI-Limburg volgt het volgende beleid:

 • Het principe dat wij zoveel mogelijk thuis blijven en op afstand werken met behulp van beeldbellen blijft onveranderd. Met dit verschil dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden indien dat naar inschatting van de behandelaar wenselijk is of er sprake is van urgentie.
 • Het beleid dat we hierbij volgen is dat we beheerst mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Dat betreft onze eigen gezondheid en die van de cliënten, daarom stellen we een aantal vragen hierover bij het maken van een afspraak.
 • We houden ons aan de 1,5 meter afstand en zorgen voor hand- en werkplekhygiëne.
 • In principe ontvangen we alleen de cliënt. In uitzonderlijke geva;;en en indien strikt noodzakelijk mag er, in goed overleg met de behandelaar, maximaal één ouder of begeleider mee. 

Er vindt geen afspraak plaats als: 

 • Jij of je huisgenoten/gezinsleden corona hebben.
 • Je bent genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Jij of een van je huisgenoten/gezinsleden één of meerdere van de volgende symptomen heeft: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, hoofdpijn, koorts (meer dan 38⁰C). 

In geval van vragen kun je contact opnemen met je betrokken behandelaar. 

Actuele informatie en voorlichting vanuit de Rijksoverheid: RIVM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij vinden het belangrijk dat elk mens uniek kan zijn, zich positief ontwikkelt, meetelt en mee kan doen. Wij hebben een breed aanbod en zijn gespecialiseerd in problematiek rondom:

ADHD
Angst en traumatische ervaringen (EMDR)
Onzekerheid en identiteitsproblemen
Opvoedings-, gedrags-, en gezinsproblemen ook in complexe situaties
Overgewicht
Somberheid, depressie en andere psychische problemen
Vastlopen op school of niet naar school gaan

In ons team werken gekwalificeerde mensen met elk hun eigen kennis, vaardigheden, kwaliteiten en tevens de visie om af te stemmen op de unieke situatie. Zij werken samen en zetten in wat nodig is om snel tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Ouders worden altijd actief betrokken en afhankelijk van de situatie kan ook school of anderen uit de directe omgeving van het kind betrokken worden. Waar nodig werken we samen met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, artsen, gemeenten, scholen en wie verder nog nodig is om snel en effectief de optimale hulp te kunnen bieden. Zo bieden we samen de beste kwaliteit zorg aan onze cliënten.

Wij streven ernaar om zonder wachttijden te werken.